ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘กรุงเทพฯ’ เจอป่วยโควิด-19 เพิ่ม 37 ราย ติดเชื้อสะสมอันดับ 4 ของประเทศ

วันนี้ (11 ม.ค.) “กรุงเทพฯ” เจอป่วยโควิด-19 เพิ่ม 37 ราย ยอดติดเชื้อสะสมเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

วันนี้ (11 ม.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด 37 ราย

ด้านยอดผู้ติดเชื้อสะสมของพื้นที่กรุงเทพฯ ในการระบาดรอบใหม่ ต้้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันนี้ (11 ม.ค. 64) อยู่ที่ 456 คน เป็นอันดับ 4 ของประเทศรองจากจังหวัดสมุทรสาคร, ชลบุรี และระยอง

สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงเทพฯ วันนี้ จำนวน 37 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ติดเชื้อภายในประเทศจากการไปพื้นที่เสี่ยง มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 36 ราย เป็นสัญชาติไทย 26 ราย และเมียนมา 10 ราย ประกอบด้วย

เพศชาย 17 ราย อายุ 28, 32, 34, 39 (3 คน), 41 (2 คน), 42 (2 คน), 43, 44, 46 (2 คน), 53, 54 และ 58 ปี

เพศหญิง 19 ราย อายุ 18, 20, 23, 25, 26, 30 (3 คน), 32 (2 คน), 33 (2 คน), 36 (2 คน), 42, 43, 45, 50 และ 62 ปี

ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้มีอาการป่วย 22 รายและไม่มีอาการ 14 ราย โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 คน, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1 คน, โรงพยาบาลศิริราช 1 คน, วชิรพยาบาล 1 คน, โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ 18 คน และอยู่ระหว่างประสานงาน 14 คน

กลุ่มที่ 2 คัดกรองเชิงรุกอีก 1 คน เป็นคนไทย 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team