ดูหนังออนไลน์
COVID-19

จัดการขั้นเด็ดขาด! ‘หมอวิชัย’ เสนอมาตรการเข้มคุมศรีราชาป้องโควิดระบาด

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี วิเคราะห์การแพร่ระบาดของโควิด ในพื้นที่อำเภอศรีราชา สถานที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยง และเวลาที่เสี่ยง 
นพ.วิชัย ธนาโสภณ  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้วิเคราะห์ลักษณะ การระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอศรีราชา  มีการแพร่ระบาดในสถานที่แออัด ไม่สวมแมสก์ ดื่มกินอยู่ร่วมกันในระยะเวลายาว อีกส่วนหนึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดครอบครัว หรือพนักงานที่ทานอาหารร่วมวงกันเป็นประจำ หรือตั้งวงสังสรรค์ดื่มสุรา ยังอยู่ในวงจำกัด ยังไม่กระจายตัวในวงกว้างสู่ชุมชน
ปัจจัยในการควบคุมโรค 
1. โรค : รอวัคซีน
2. ผู้แพร่เชื้อ : ต้องค้นหามากักตัว ควบคุมไว้ให้มากที่สุด ดังนั้นขอให้สแกนไทยชนะ และเปิดเผยข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อให้มากที่สุด
3. ผู้รับเขื้อต้องมีสุขอนามัยที่ดี เชื้อเข้าทางจมูก ปาก ตา โดยมือที่มีเชื้อมาสัมผัสบริเวณใบหน้าจึงจะต้องล้างมือบ่อยๆ สวมแมสก์
4. สภาพแวดล้อม
ควบคุม ลด เลิก ล็อคความเสี่ยง
สถานที่เสี่ยง : ปิดสถานที่ ที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูง เช่น สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน ผับ โรงเบียร์ ร้านเหล้า ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ
กิจกรรมเสี่ยง : มีมาตรการที่เข้มงวด งดกิจกรรมนั้น หากไม่สามารถคุมมาตรการได้
เวลาเสี่ยง : เวลากลางคืน ที่มักใกล้ชิด การ์ดตก ล็อคเวลา ประกาศเคอร์ฟิว ไม่ให้ออกจากบ้าน เช่น ไม่ให้ออกมาดื่มเหล้าสังสรรค์หลังเลิกงาน ในกรณีที่วิเคราะห์ประเมินว่าจะมีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดจากประเด็นนี้
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight