ดูหนังออนไลน์
Business

เตรียมไว้ก่อน! เปิดช่องทางเช็คสถานะ รอความชัดเจน ‘เยียวยาเกษตรกร’ เฟส 2

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณามาตรการดูแลและเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 โดยคาดหมายว่ากลุ่ม “เกษตรกร” จะได้รับการดูแลในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าข่ายสามารถ เช็คสถานะ ล่าสุดของตัวเอง เพื่อเตรียมตัวรับการ เยียวยาเกษตรกร เฟส 2 จากรัฐบาล ด้วยช่องทางดังต่อไปนี้

เช็คสถานะ เยียวยาเกษตรกร

ช่องทาง เช็คสถานะ รอความชัดเจน “เยียวยาเกษตรกร”

เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ โดยทุกช่องทาง สามารถตรวจอสอบได้ง่าย ๆ เพียงกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น ก็สามารถรู้ผลได้ทันทีว่า สถานะเกษตรกรในปัจจุบันเป็นอย่างไร

  • แอพพลิเคชั่นเกษตรดิจิทัล (Digital Farmer) ดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่นี่ และระบบปฏิบัติการ Android คลิที่นี่ 
  • เกษตรกรด้านพืช ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่นี่
  • เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ คลิกที่นี่
  • เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่
  • เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง คลิกที่นี่

เยียวยาเกษตรกร

“เฉลิมชัย” เด้งรับเยียวยา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่องการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ รวมถึงกระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ช่วยกันดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 เดือนนี้นั้น

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมในการเยียวยา เกษตรกร เพื่อความรวดเร็วทันทีที่มีความชัดเจนว่า รัฐบาลจะเยียวยาอย่างไร

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ในฐานะนายทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนในโครงการเยียวยาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเกษตรกรเกือบ 8 ล้านรายได้รับเงินเยียวยารายละ 15,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน -สิงหาคม 2563 โดยนายเฉลิมชัยยังมอบนโยบายให้เกษตรกรรายใหม่และที่ตกหล่นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน โดยต้องครอบคลุมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 สศก. ในฐานะนายทะเบียนจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบแล้ว ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกรกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มประมง กลุ่มหม่อนไหม กลุ่มชาวไร่อ้อย และกลุ่มชาวไร่ยาสูบ โดย 2 กลุ่มหลังขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังตามลำดับ โดยส่งทะเบียนเกษตรกรผ่าน สศก. ก่อนส่งให้ ธกส. โอนตรงให้ เกษตรกร

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้พัฒนาปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยี เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ มีบิ๊กดาต้าทำให้มีฐานข้อมูล เกษตรกร พร้อมดำเนินการในทุกภารกิจ โดยเฉพาะการเยียวยาเกษตรกรกลางปีที่แล้ว สามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ ธกส. ภายใน 5 วันทำการหลังจาก ครม. มีมติเยียวยา เกษตรกร 

รายงานข่าวยังเปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัว 3.6% คาดว่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ 4.5% ขณะที่การส่งออกและบริการมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า เนื่องจาก คาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้จำกัด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 9 ล้านคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team