ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เข้มโควิด! ‘กองทัพบก’ สั่งคัดกรองทหารใหม่ทุกนายก่อนเข้าค่าย!

“รองโฆษกกองทัพบก” สั่งเข้มดูแลทหารใหม่ที่ลาพักกลับเข้าหน่วยต้องปลอดเชื้อ โดยเฉพาะ “พื้นที่สีแดง” ต้องคัดกรองก่อนเข้าค่าย

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์พลในการดูแลทหารใหม่ให้ปลอดเชื้อหลังจบการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ และได้ลาพักกลับภูมิลำเนา โดยมีกำหนดกลับเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยทหารตั้งแต่ สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม เป็นต้นมา

ซึ่งกองทัพบกได้ให้ทุกหน่วยฝึกดำเนินมาตรการป้องกันครอบคลุมทั้งเรื่อง การให้ทหารกองประจำการบันทึกการเดินทาง การปฏิบัติตนตามวินัยทหารต้านโควิด และเมื่อเข้าพื้นที่หน่วยจะมีการตรวจคัดกรอง การคัดแยกทหารใหม่ การกักตัวสังเกตอาการ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งการตรวจหาเชื้อ เป็นต้น

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเชื้อเข้าสู่หน่วยทหาร ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการดูแลสุขภาพของทหารใหม่ให้ปลอดเชื้อ ไม่เจ็บป่วย พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างแข็งแรง ซึ่งขณะนี้หน่วยทหารได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ล่าสุด ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีทหารใหม่ที่ต้องกลับเข้าค่ายหลังได้ลาพักเช่นหน่วยในพื้นที่อื่น ๆ ทางหน่วยต้นสังกัด คือ กรมการทหารสื่อสาร ได้จัดการรับทหารใหม่กลับเข้าหน่วยแบบรวมการ ไม่ให้ทหารใหม่กลับเข้าค่ายกำแพงเพชรฯ ด้วยตนเอง

เนื่องจากเป็น “พื้นที่สีแดง” โดยจัดการคัดกรองก่อนเข้าค่าย ณ กรมการทหารสื่อสาร กทม. และให้หน่วยต้นสังกัดจัดรถมารับทหารใหม่กลับสมุทรสาคร พร้อมกับให้กักแยกสังเกตอาการอีก 14 วัน เพื่อให้ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสาธารณสุข และเป็นไปตามนโยบายพิทักษ์พล ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อเข้าสู่หน่วยทหาร

ทั้งนี้ กำลังพลและทหารกองประจำการในสังกัดกรมทหารสื่อสารที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายกำแพงเพชรฯ จ.สมุทรสาคร เป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ร่วมออกปฏิบัติงานสนับสนุนจังหวัดสมุทรสาครในการคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 จึงจำเป็นที่กองทัพบกและหน่วยต้นสังกัดจะต้องให้การดูแลด้านสุขภาพอย่างรอบคอบเคร่งครัด เพื่อให้พร้อมในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพจากเพจ Army Spoke Team

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team