ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สมุทรสาคร’ เจอติดโควิด-19 อีก 73 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาลกว่า 300 คน

“สมุทรสาคร” รายงานเจอติดโควิด-19 เพิ่มอีก 73 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาลกว่า 300 คน

จังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อเวลา 17.00 น. วานนี้ (9 ม.ค.) พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 73 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 23 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และคนต่างด้าว 22 ราย ที่เหลือพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลจำนวน 50 ราย จำแนกเป็นคนไทย 23 ราย และ ต่างด้าว 27 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 3,261 ราย เป็นคนไทย (ทั้งในโรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 720 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งในโรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,541 ราย

โควิด-19 สมุทรสาคร 9 ม.ค. 64

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบันจำนวน 363 ราย จำแนกเป็นคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 188 รายและต่างด้าว 175 ราย ผู้ที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการอีกรวม 787 ราย ขณะที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 349 ราย เป็นคนไทยรวม 336 ราย และต่างด้าว 13 ราย

ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วปลอดภัยสามารถให้กลับบ้านได้รวม 1,761 ราย เป็นคนไทย 170 ราย และคนต่างด้าวรวม 1,591ราย นอกจากนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตยังคงที่ 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team