ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ประกันสังคมจ่ายค่าตรวจโควิด-19 แรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่มวันนี้

กระทรวงแรงงาน จ่ายให้ค่าตรวจโควิด-19 คัดกรองแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งคนไทยและต่างด้าว เริ่มแล้ววันนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการระบาดใหม่ และเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ให้ทั้งหมด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

คณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด – 19 ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อการค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ และ เป็นการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินธุรกิจไปต่อโดยไม่ต้องหยุดการผลิต โดยสำนักงานประกันสังคมจะออกค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองทั้งหมด

ตรวจโควิด

สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) มีคำสั่ง นายสุชาติ ยังกล่าวต่อว่า ในวันนี้ (9 ม.ค.64) เป็นวันแรกในการดำเนินการเชิงรุก เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปยังสถานประกอบการตรวจคัดกรองแบบ PCR ให้ลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยลูกจ้างที่เข้ารับการตรวจจะทราบผลภายใน 6-8 ชั่วโมง ซึ่งพบเชื้อจะต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team