ดูหนังออนไลน์
Business

ชาวนามุงด่วน! พาณิชย์เคาะแล้ว ส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 หอมมะลิยังได้มากสุด

ส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 พาณิชย์ เคาะจ่ายชดเชยครบทั้ง 5 ชนิด รอบเก็บเกี่ยววันที่ 28 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค.2564 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ยังได้รับส่วนต่างมากที่สุด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชย ส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1

ส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9

ทั้งนี้ ที่ประชุม มีมติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 จำนวน 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่, ข้าวเปลือกเจ้า, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 9 งวดติดต่อกัน เพราะทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้

สำหรับผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ มีดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ตันละ 12,573.20 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,426.80 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาอยู่ที่ตันละ 11,993.73 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,006.27 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาอยู่ที่ตันละ 9,442.99 บาท มีส่วนต่างตันละ 557.01 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาอยู่ที่ตันละ 10,830.42 บาท มีส่วนต่างตันละ 169.58 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาอยู่ที่ตันละ 11,503.71 บาท มีส่วนต่างตันละ 496.29 บาท
วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

สำหรับโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 9 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 33,975.20 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 32,100.32 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า 16,710.30 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 4,239.50 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 7,940.64 บาท โดยประเมินว่า ในการจ่ายชดเชยงวดต่อไป จะมีข้าวบางชนิดที่ไม่ต้องชดเชย

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวทุกชนิดปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดใกล้จะหมดแล้ว และยังได้รับผลดีจากมาตรการเสริมเพื่อชะลอผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาด อาทิ

  • โครงการสินเชื่อ ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน
  • โครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน
  • โครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ 3 เป้าหมาย 4 ล้านตัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT