ดูหนังออนไลน์
COVID-19

จุฬาฯประกาศปิดหอพัก 14 วัน หลังพบนิสิตคิดโควิด

จุฬาลงกรณ์ฯ ประกาศปิดหอพักนิสิตหลังพบมีนิสิตติดโควิด-19 ส่วนนิสิตที่เดินทางกลับจากจากต่างหวัดให้กักตัว 14 วัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ  รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกาศกรณีนิสิตหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหวิทยลัย ได้รับผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลเป็นบวก

จากการที่หอพักได้รับแจ้งจากโรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ว่า มีนิสิตหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน1 คนได้รับผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลเป็นบวก  ปัจจุบันเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามทางหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแจ้งมาตรการดำเนินการของหอพัก ดังต่อไปนี้

1. ปิดการเข้าออกเพื่อจำกัดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดทั้งภายในหอพัก มหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก ตั้งแต่วันที่ 4-18 มกราคม 2564 (14 วัน)

2. ปิดพื้นที่ที่นิสิตรายดังกล่าวพักอาศัยและทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ดังกล่าวและส่วนกลาง

3. นำนิสิตหอพัก บุคลก และผู้ปฏิบัติงานทุกคนมาเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยศูนย์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามลำดับความเสี่ยง โดยเร็วที่สุด

สำหรับนิสิตหอพักที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ขอให้กักตัวอยู่ที่ที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการไม่สบายเข้าข่ายต้องสงสัย ขอให้รีบรายงานตัวกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่และแจ้งหอพักเพื่อทราบต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศ เรื่องแนวปฎิบัตินิสิตหอพักในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด ในพื้นที่ (ฉบับที่3) ขอความร่วมมือนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักทุกคนปฎิบัติดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด ระหว่างวันที่ 4-17ม.ค. 2564 รวม 14 วัน ดังนี้

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight