ดูหนังออนไลน์
Business

‘เบี้ยประกันสุขภาพ’ เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษี อ่านเงื่อนไขก่อนใช้สิทธิ ที่นี่!

เบี้ยประกันสุขภาพ ซื้อแล้วได้สิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี 2563 เพิ่มสิทธิลดหย่อนจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท บริษัทประกันต้องส่งข้อมูลสรรพากรภายใน 7 มกราคมนี้

คนไทยทุกคนที่มีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะเสียภาษีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของตนเอง ซึ่งคิดจากการนำเงินได้ทั้งปี หักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนภาษีที่มีทั้งหมด ซึ่ง เบี้ยประกันสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งรายการ ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยทั่วไปแล้ว จะคิดจากเงินได้ทั่วไป เช่น เงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้าง สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

แต่หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเกินกว่านั้น ก็จะเสียภาษีในอัตราเริ่มต้น 5% และจะสูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได แต่รายการลดหย่อนภาษีจะช่วยทำให้รายได้สุทธิให้ลดลง จึงเสียภาษีน้อยกว่าคนที่ไม่มีรายการลดหย่อนภาษีเลย

ที่สำคัญคือ ในการคิดค่าลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563 ที่ต้องจ่ายในปี 2564 นี้ ผู้ที่ซื้อเบี้ยประกันสุขภาพ สำหรับตนเอง กฎหมายได้เพิ่มสิทธิลดหย่อน เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง จากเดิม 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท แล้ว แต่รวมเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาทฃ

เบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อ ต้องคุ้มครองดังต่อไปนี้ จึงจะใช้ลดหย่อนภาษีได้

  • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  • การประกันภัยอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครอง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
  • การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
  • การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี ได้ทั้งจากบริษัทประกันชีวิต (ทำประกันชีวิตพ่วง) และบริษัทประกันวินาศภัย (ซื้อรายปี)

ที่สำคัญ อย่าลืมแจ้งความประสงค์ กับบริษัทประกันด้วยว่า ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อให้บริษัทประกัน ส่งข้อมูลการใช้สิทธิลดหย่อน ให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 ได้ทัน

สำหรับการลดหย่อนภาษี ด้วยเบี้ยประกัน มีดังนี้

1. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป รวมถึงประกันแบบสะสมทรัพย์

สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยประกันต้องคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

2. เบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง

เบี้ยประกันสุขภาพ รวมถึงเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองสุขภาพ สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

3. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท และสามารถรวมประกันสุขภาพพ่อแม่ของคู่สมรส มาลดหย่อนภาษีได้ ในกรณีที่คู่สมรส ไม่มีรายได้

4. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้รวมทั้งปี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท หรือต้องไม่เกิน 300,000 บาท หากไม่มีการลดหย่อนภาษี ด้วยเบี้ยประกันชีวิต และเมื่อรวมกับหมวดการลงุทนเพื่อการเกษียณแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ขณะที่ กรมสรรพากร แนะนำว่า ถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2563 แล้ว แนะนำให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 จึงขอเชิญผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ถูกต้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT