ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘นครศรีธรรมราช’ ยกระดับพื้นที่สีส้ม สั่งปิดสถานบันเทิงป้องโควิด

“นครศรีธรรมราช” ยกระดับควบคุมโรคเป็น “พื้นที่สีส้ม”  สั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงแรมงดจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง แต่เปิดให้เข้าพักได้ ส่วนโรงเรียน ตลาด ร้านสะดวกซื้อไม่ปิด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

วันนี้ (4 ม.ค.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าจากที่ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ถึงมาตรการต่าง ๆ ภายหลังจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นพื้นที่สีส้ม หรือพื้นที่ควบคุมนั้น

ที่ประชุมมีมติให้ปิดชั่วคราวสถานบันเทิง สถานบริการที่จำหน่ายสุรา อาหาร ดนตรี ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกมส์ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ที่มีเครื่องเด็กเล่นทั้งในห้างและนอกห้างสรรพสินค้า

ส่วนโรงแรมให้งดการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา แต่เปิดให้เข้าพักได้ โดยต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ตลาดสด ตลาดนัด ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เป็นในการดำรงชีพ เปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดทั้งก่อน -ระหว่าง และหลังใช้บริการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า สำหรับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ปิด แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น สลับวันเรียน เรียนผ่านระบบทางไกล หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

แต่ถ้าพบเบาะแสสิ่งที่เสี่ยงต่อโรคเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่รับผิดชอบพื้นที่ สามารถสั่งดำเนินการ หรือปิดโรงเรียนนั้นได้ทันที ที่สำคัญ คือ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง ซึ่งขณะนี้มี 28 จังหวัด ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งด่านสกัดคัดกรองโรค ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ในเส้นทางที่เดินทางเข้าสู่จังหวัด โดยมีชุดปฏิบัติการอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการ

ถ้าพบว่ามีชื่อมาจาก 28 จังหวัด หรือมากกว่านั้น ในกรณีที่มีการประกาศจังหวัดเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค ดำเนินการคัดกรอง คือ

1. สั่งไว้สังเกตอาการ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ สแกนไทยชนะ

2. เจ้าพนักงานควบคุมโรค จะสอบประวัติ ถ้าพบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด หรือจังหวัดที่กำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ก็จะดำเนินการคุมไว้สังเกตอาการ แยกกัก หรือกักกัน แล้วแต่กรณี ซึ่งการแยกกักอาจจะใช้กักตัวเองหรือ Self Quarantine หรือ Home Quarantine กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน หรือกักที่ Local Quarantine เป็นต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม เป็นต้นไป

หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่รายงานตัว ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับต่ำสุด 20,000 บาท เช่นเดียวกับสถานประกอบการ ตลาดสด ตลาดนัด ร้านสะดวกซื้อถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ก็จะมีการสั่งปิดและมีโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย

ในส่วนของพี่น้องประชาชน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วกลับมาบ้านก็ต้องรู้ตัวเองด้วย ต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อคัดกรอง กักตัวเอง และชุมชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบ สังคมช่วยกันรับผิดชอบด้วย

ส่วนการปิดสถานที่ชั่วคราวนั้นใช้เวลาเบื้องต้น 28 วัน แต่ทั้งนี้ต้องดูสถานการณ์ภายในจังหวัด และสถานการณ์ภายนอกด้วย ถ้าสถานการณ์คลี่คลายก็จะมีการประกาศผ่อนคลายต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team