ดูหนังออนไลน์
Business

ใช้สิทธิ์ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ขอเลื่อนวันเข้าพักย้อนหลังได้ถึง 1 ธ.ค. 63

ใช้สิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” แจ้งโรงแรมขอเลื่อนวันเข้าพักย้อนหลังได้ถึง 1 ธ.ค. 63 เตรียมชง ครม. ขยายโครงการถึงเดือน ต.ค. 64

จากกรณีที่พรรคเพื่อไทย (พท.) วิพากษ์วิจารณ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันว่า เกิดปัญหารอบด้าน โดยเฉพาะในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งประชาชนต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการจองห้องพัก แต่ทางโรงแรมได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเลื่อนวันเข้าพักจากประชาชนเพิ่มอีก 40% นั้น

เราเที่ยวด้วยกัน โรงแรม

ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ขอชี้แจงประเด็นข้อวิจารณ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันว่า ตั้งแต่โครงการฯ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มาจนถึงปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 7.3 ล้านคน ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,514 แห่ง ร้านอาหาร 67,527 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยว 2,098 แห่ง ร้าน OTOP 1,383 แห่ง และสปาหรือร้านนวดเพื่อสุขภาพและบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 204 แห่ง

โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 มีการใช้สิทธิจองห้องพักผ่านโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น 5,106,470 สิทธิ จากทั้งหมด 6 ล้านสิทธิ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,634 ล้านบาท โดยเป็นการจองผ่านโรงแรมทั้งหมด 5,274 แห่ง รวมถึงมีการใช้จ่ายผ่าน E – Voucher ประมาณ 5,711.6 ล้านบาท และมูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบินประมาณ 1,001.87 ล้านบาท รวมแล้วมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการฯ แล้วไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท

สำหรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รวมทั้งกำหนดระบบการเลื่อนวันเข้าพักสำหรับประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักเพื่อเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงระบบให้สอดรับกับการดำเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเร็วต่อไป

ในระหว่างนี้ประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักเพื่อเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่มีความประสงค์จะเลื่อนการเข้าพักสามารถประสานโรงแรมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยโรงแรมสามารถรับเรื่องไว้ได้ก่อน และขอให้โรงแรมดำเนินการแจ้งการเลื่อนในระบบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team