ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิด ระยอง ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย พุ่งรวม 428 ราย ผู้ว่าฯสั่งปิด-จำกัดเวลา 10 ที่เสี่ยง

โควิด ระยอง ผู้ติดเชื้อใหม่ 42 ราย ดันตัวเลขรวมพุ่ง 428 ราย เร่งหาเตียงเพิ่ม ออกคำสั่ง ปิด-จำกัดเวลา 10 สถานที่เสี่ยงแพร่ระบาด ห้ามจัดกิจกรรมมีคนร่วมมาก ตั้งแต่ 4 มกราคมนี้

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า สถานการณ์ โควิด ระยอง วันที่ 4 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยใหม่ 42 ราย จาก 2 ตำบลในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง คือ ตำบลกระแสบน และวังหว้า ส่วนที่ยังไม่พบคือ วังจันทร์ โดยรวมมีผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด 428 ราย

โควิด ระยอง

จากสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดย ศูนย์โควิด19 จังหวัดระยอง ออกคำสั่ง จังหวัดระยอง 5/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในทุกพื้นที่ของ จังหวัดระยอง เพิ่มเติม

1.1 สวนสาธารณะ

1.2 สนามกีฬา ลานกีฬา ลานกิจกรรมทุกประเภท

1.3 สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

1.4 สนามยิงปืน

1.5 บ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

1.6 สถานที่ซ้อมดนตรี ห้องซ้อมดนตรี หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

1.7 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา หรือสนามพระเครื่อง พระบูชา

1.8 ตลาดนัดชั่วคราว (หมายถึงตลาดนัดที่ไม่ได้เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน)

1.9 ชายหาดทุกแห่ง ให้ปิดพื้นที่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

1.10 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทุกแห่ง ให้ปิดตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันถัดไป

ชาญนะ เอี่ยมแสง

2. สถานที่ดังต่อไปนี้ในทุกพื้นที่ของ จังหวัดระยอง ให้เปิดบริการโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัด

2.1 ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้าน ไม่เกินรายละสองชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอภายในร้าน

2.2 ร้านตัดแต่งขนสัตว์ อาบน้ำสัตว์ รับเลี้ยง รับฝากสัตว์ ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอภายในร้าน

2.3 ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน ร้านขายของชำ

2.4 ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

2.5 ตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด (หมายถึง ตลาดนัดที่เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน)

2.6 สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รถเข็นจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่อื่นใดในลักษณะเดียวกันทุกประเภท ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หรืออาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่บ้าน ที่อื่น

3. สถานที่อื่นใน จังหวัดระยอง นอกเหนือจากข้อ 2 ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้

3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วย

3.2 ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

3.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3.5 จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย

3.6 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ

โควิด ระยอง

4. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ “ยกเว้น” เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

5. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน

พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT