ดูหนังออนไลน์
General

เปิดสถิติคุมประพฤติปีใหม่พุ่ง 2,500 คดี ‘เมาแล้วขับ’ สูงสุด!

เปิดสถิติคุมประพฤติปีใหม่พุ่ง 2,522 คดี “เมาแล้วขับ” สูงสุด 2,399 คดี บุรีรัมย์ ยืนหนึ่งเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 309 คดี ชัยภูมิ 206 คดี

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ว่า วานนี้ (3 ม.ค.2563) เป็นวันที่ศาลปิดทำการ จึงทำให้ปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ มีจำนวนเพียง 326 คดี เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุราทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ ยอดสถิติคดีสะสมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,522 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 2,399 คดี คิดเป็น 95.12% คดีขับเสพ จำนวน 105 คดี คิดเป็น 4.16% คดีขับรถประมาทจำนวน18 คดีคิดเป็น 0.71%

โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 309 คดี 2. จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 206 คดี และ 3. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 182 คดี

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่ 6 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 337 คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 326 คดี ลดลง จำนวน 11 คดี

สำหรับการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM ยังคงจำนวน 39 ราย โดยส่วนใหญ่มีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. – 04.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วัน

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร หลังหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ทำให้ปริมาณรถหนาแน่น กรมคุมประพฤติ จึงได้กำชับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อมด้วยกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน

พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานบริการสังคม โดยการตรวจเยี่ยม แจกน้ำดื่ม ทำความสะอาดห้องน้ำ ตรวจวัดอุณหภูมิ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากโรคโค​วิด-​19​ ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 30 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 255 คน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team