ดูหนังออนไลน์
COVID-19

EGCO กักตัวพนักงาน 31 คน 14 วัน หลังมีคนติดโควิด-19

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO กักตัวพนักงาน 31 คน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งพนักงาน Work from Home 

EGCO ระบุว่าการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 คน ซึ่งผู้ติดเชื้อทราบผลและได้รับการยืนยันจากแพทย์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และปัจจุบันเข้ารักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว

ทันทีที่ทราบเรื่องดังกล่าว บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และได้แจ้งให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 31 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลการตรวจ พบว่า 28 คน ไม่พบการติดเชื้อ และอีก 3 คน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

อย่างไรก็ตาม ยังคงให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกักตนเอง (Self-Quarantine) เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและพ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ บริษัทได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย(Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด เอ็กโก กรุ๊ป ยังสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจทั้งสำหรับสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าต่างๆ และจนถึงปัจจุบัน โรงไฟฟ้าทุกแห่งในกลุ่มเอ็กโกทั้งในและต่างประเทศ ยังคงเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team