ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ใครมีสิทธิตรวจโควิด ฟรี! แบบไหน เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูง เรื่องโควิดต้องรู้ อ่านที่นี่

เรื่องต้องรู้ ช่วงโควิดระบาดรอบใหม่ เปิดตรวจหาเชื้อโควิดฟรี สำหรับ 3 กลุ่มเข้าเกณฑ์ สปสช.แนะเข้าตรวจในโรงพยาบาลตามสิทธิ พร้อมวิธีเข้าตรวจหากเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง

เฟซบุ๊ก​เพจ​ “สำนักงาน​หลักประกัน​สุขภาพ​แห่งชาติ” (สปสช.)​ ได้เผยแพร่​รายละเอียด สำหรับ​ผู้ที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย​ และ​ ข้อควรปฏิบัติ ​หากเป็น​ผู้ที่เข้าเกณฑ์เสี่ยง โควิด-19 โดยต้องมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ตรวจโควิดฟรี

  • กลุ่มที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค, พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน, เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
  • กรณีมีอาการที่เข้าข่ายโควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส
  • กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด-19, เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น, เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

 

สำหรับ ผู้ที่พบว่าเข้าเกณฑ์เสี่ยง ให้ปฏิบัติตน ดังนี้

  • เว้นระยะห่าง
  • ล้างมือให้สะอาด  สวมหน้ากากอนามัย
  • เดินทางโดยรถส่วนตัว
  • สแกนคิวอาร์โค้ด   เพื่อดูโรงพยาบาลตามสิทธิ
  • เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ

ทั้งนี้ สิทธิในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทองเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ใช้สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง หากเข้าเกณฑ์เสี่ยงตามที่กำหนด

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทรสายด่วน สปสช.1330, สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT