ดูหนังออนไลน์
General

7 วันอันตราย! สรุปหกวัน เกิดอุบัติเหตุ 3,072 ครั้ง เสียชีวิต 358 ราย เชียงใหม่อุบัติเหตุสูงสุด

7 วันอันตราย สรุปหกวัน เกิดอุบัติเหตุ 3,072 ครั้ง เสียชีวิตรวม 358 ราย เฉพาะวันที่ 3 มกราคม เกิดอุบัติเหตุ 325 ครั้งผู้เสียชีวิต 40 ราย ผู้บาดเจ็บ 333 คน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2564 (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวบรวมสถิติ 7 วันอันตราย สรุปหกวัน ของการรณรงค์ (29 ธันวาคม 2563 –3 มกราคม 2564) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,072 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 358 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,073 คน

7 วันอันตราย สรุปหกวัน

สำหรับอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 325 ครั้งผู้เสียชีวิต 40 ราย ผู้บาดเจ็บ 333 คน โดย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 35.69% ดื่มแล้วขับ 24.31%

ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 83.08% ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 68% ถนนกรมทางหลวง 40.92% ถนนใน อบต. หมู่บ้าน 32.31% โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. 26.77% ส่วนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป มากที่สุด 33.24%

จากการจัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,948 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 61,878 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 577,602 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม127,568 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 35,357 ราย ไม่มีใบขับขี่ 31,084 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 14 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 5 รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรีเชียงใหม่ จังหวัดละ 14 คน

ขณะที่สถิติสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วัน พบว่า จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 9 จังหวัด คือ ตราด นครนายกนราธิวาส น่าน มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์ ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่เชียงใหม่ 111 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา จังหวัดละ 16 รายจังหวัด ที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 113 คน

อย่างไรก็ตาม จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจำนวนครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บ พบว่า มีอัตราลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเมาสุรา

ในวันนี้ (4  มกราคม) คาดว่าประชาชนบางส่วน ยังอยู่ระหว่างการเดินทาง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้ประสานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง เน้นกวดขันการขับรถเร็ว การเมาแล้วขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย และการเรียกตรวจประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่

พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในเส้นทางหลัก เข้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยตั้งกรวยริมไหล่ทาง ปิดจุดกลับรถ เปิดสัญญาณไฟเตือนบนเส้นทางเป็นระยะ เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team