ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘พม.’ เข้มป้องกันโควิด-19 ห้ามบุคคลภายนอกเข้ากระทรวง!

“พม.” เข้มป้องกัน โควิด-19 ห้ามบุคคลภายนอกเข้ากระทรวง ติดต่อผ่านทางไลน์ โทรศัพท์ หรืออีเมลแทน

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โควิด-19 กระทรวง พม.

กระทรวง พม. จึงเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงาน โดยขอให้บุคลากรทุกคนที่มาปฏิบัติงานในอาคาร รวมถึงส่วนราชการอื่นในสังกัด กระทรวง พม. และกระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและงดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคาร ในพื้นที่กระทรวง พม. ตั้งแต่วันนี้ (4 ม.ค. 64) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

แต่หากจำเป็นต้องติดต่อราชการ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ทุกส่วนราชการประสานแจ้งบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อราชการทราบเรื่องงดบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการภายในตึกกระทรวง อาคาร 5 และส่วนราชการสังกัด กระทรวง พม. ในพื้นที่สะพานขาว หากจำเป็นให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น ไลน์ โทรศัพท์ อีเมล

2.บุคลากรทุกคนที่เข้าตึกกระทรวง ต้องแสดงบัตรแสดงตนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจวัดอุณหภูมิ หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าตึกกระทรวงโดยเด็ดขาด

3.กรณีการรับ-ส่งเอกสาร ขอให้ทุกส่วนราชการ แจ้งบุคคลภายนอกรอที่จุดพักรอ บริเวณด้านหน้าอาคาร ซึ่งจะทำป้ายวางเอาไว้ให้ทราบ และโทรแจ้งให้บุคลากรที่จะมาติดต่อด้วยลงมารับ-ส่งเอกสารที่จุดดังกล่าว

4.ขอให้ทุกส่วนราชการประกาศแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการดังกล่าวโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อัพเดทสถานการณ์ โควิด-19 วันนี้ 4 มกราคม 2564  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมล่าสุด อยู่ที่ 8,439  คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย  ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศที่ 65 ราย มีผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 15  คน รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว ที่ 4,352 คน มีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,293 คน 

รายละเอียดสถานการณ์ โควิด-19 วันนี้ 4 มกราคม 2564

เสียชีวิต 1 ราย 

 • เพศชาย อายุ 56 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร (กทม.)

มีโรคประจำตัวความดันสูง เบาหวานและไขมันเลือดสูง มีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยงแถว จังหวัดสมุทรปราการ และคลองเตย

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เข้ารับรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม. มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รับประทานอาหารไม่ได้

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้น จึงเข้าเป็นผู้ป่วยใน มีอาการไข้ 38.5 เซสเซียส ความอิ่มตัวของออกซิเจนเลือด เหลือ 85% ผลเอกซเรย์ปอดพบปอดอักเสบและหัวใจล้มเหลว จึงส่งตรวจพบเชื้อ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ยืนยันพบเชื้อ

วันที่ 2 มกราคม 2564 อาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ

วันที่ 3 มกราคม 2564 อาการแย่ลง  ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว เสียชีวิตในเวลา 17.40 น.

กลุ่มติดเชื้อ โควิด-19 ในประเทศ จำนวน 152 ราย

 • มีประวัติสถานบันเทิง สถานที่ชุมชน อาชีพเสี่ยง 60 ราย
 • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 92  ราย

กลุ่มติดเชื้อ โควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว 577  ราย

 • สมุทรสาคร 505 ราย
 • ระยอง 25 ราย
 • ชลบุรี 25 ราย
 • จันทบุรี 22 ราย
 • ตราด 2 ราย
 • ชัยนาท 1 ราย

กลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค จำนวน 16 ราย

 • อิตาลี 2 ราย
 • รัสเซีย 1 ราย
 • สหราชอาณาจักร 3 ราย
 • อียิปต์ 1 ราย
 • อินเดีย 1 ราย
 • สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • ญี่ปุ่น 1 ราย
 • ตุรกี 2 ราย
 • เอธิโอเปีย 1 ราย
 • สวีเดน 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team