ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘นพ.ยง’ แนะ 6 ขั้นตอนสู้!! เมื่อ ‘โควิด’ ระบาดรอบใหม่

“นพ.ยง” แนะ 6 ขั้นตอนสู้!! เมื่อ “โควิด” ระบาดรอบใหม่ ลั่นหากไม่ทำ อนาคตอันใกล้ อาจเห็นจำนวนผู้ป่วยเป็นหลักเลข 4 ตัวต่อวัน

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว “Yong Poovorawan” ระบุว่า โควิด 19 เมื่อมีการระบาดรอบใหม่

สิ่งที่สำคัญในการควบคุมการระบาด จะต้องเป็นไปตามลำดับ ดังนี้

1. การป้องกัน ทุกคนจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด กระจายออกไป ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือและใช้ alcohol กำหนดระยะห่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรืออยู่บ้านดีที่สุด หลีกเลี่ยงแหล่งอโคจร

2. การควบคุม เป็นหน้าที่ของทุกคน รวมทั้งทางกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคอยู่ในขอบเขต ที่ควบคุมได้ มีมาตรการต่าง ๆ เบาไปหาหนัก สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา จนกระทั่งถึงปิดเมืองเด็ดขาด แบบอู่ฮั่น

3. การลดปริมาณโรคให้น้อยลง จัดการตรวจวินิจฉัยแยก คัดกรอง ให้ความรู้ โดยเฉพาะในแหล่งระบาดให้เกิดโรค หรือติดต่อแพร่กระจายให้น้อยที่สุด ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปจุดอื่นๆ

4. การกวาดล้าง เมื่อโรคเหลือจำนวนน้อยลง จะต้องยังคงมาตรการ เพื่อให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไป

5. การทำให้โรคหมด ด้วยกฎเกณฑ์จะต้อง ไม่พบผู้ป่วยในบริเวณนั้นอย่างน้อย 2 เท่าของระยะฟักตัว หรือ 28 วัน จึงจะสามารถกล่าวได้ว่า โรคนั้นหมดไป

6. การทำให้สูญพันธุ์ คงเป็นการยากมากแล้วที่จะทำให้โรค covid-19 สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการยากมากที่จะทำให้โรคหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังมีความเชื่อว่า เราจะต้องอยู่กลับ covid-19 ไปอีกนาน

ขณะนี้ สิ่งที่ต้องการที่สุด อยู่ในมาตรการการป้องกัน และการควบคุมไม่ให้จำนวนโรค หรือผู้ป่วยมากไปกว่านี้ ถ้าเราไม่สามารถทำได้ ในอนาคตอันใกล้เราอาจเห็นจำนวนผู้ป่วยเป็นหลักเลข 4 ตัวต่อวัน

ยอดผู้ป่วยที่เราเห็นอยู่ทุกวันขณะนี้ จะสะท้อนความเป็นจริงเมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา การติดโรคกว่าจะมีอาการและได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันจะใช้เวลากว่า 1 อาทิตย์ การติดโรคนะวันนี้ อาจจะมากกว่านี้อีกหลายเท่า ถ้าเราไม่ช่วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK