ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไปมาหรือไม่! เปิด 23 จุดเสี่ยงโควิดชลบุรี ร้านอาหารส่วนใหญ่

ชลบุรีประกาศ ” 23 จุดเสี่ยงโควิด”  ใครไปให้สังเกตตัวเอง ภายใน 14 วัน หลังจากที่ไปตามสถานที่ระบุไว้  หากไอ มีไข้ ให้แยกตัว ใส่แมสก์ รีบไปพบหมอ

หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันนี้ (31ธ.ค.) จังหวัดชลบุรีพบ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 16 ราย รอยืนยันอีก 1 ราย โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 160 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบางละมุง 126 ราย อำเภอเมือง 17 ราย  อำเภอศรีราชา 9 ราย อำเภอสัตหีบ 7 ราย และอำเภอบ้านบึง1 ราย
ล่าสุดวันนี้ (31ธ.ค.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ออกประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  โดยระบุว่า ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ 23 จุด ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยสถานที่ 23 จุด ที่ทาง สสจ.ชลบุรี ระบุไว้มีดังนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight