ดูหนังออนไลน์
Business

เปิด ‘ 10 หุ้นเสี่ยง’ ถูกแขวน SP นานสุด

เปิด10 หุ้นเสี่ยง ถูกแขวน SP นานสุด ที่ผู้ลงทุนควรระมัดระวัง เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทมีปัญหา

การลงทุนในตลาดหุ้นนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความเสี่ยงสูง และมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวราคาหุ้นได้ โดยเฉพาะข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีเครื่องหมายที่ใช้แจ้งเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังก่อนลงทุน เช่น XD , XM, T1 , H หรือ SP เป็นต้น

โดย SP คือเครื่องหมายสำคัญที่ผู้ลงทุนควรระมัดระวังมากทึ่สุด เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทมีปัญหา อาทิ ขาดทุนสะสม ปิดงบบัญชีไม่ได้ หรือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงิน ซึ่งการที่หุ้นติด SP ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องถือหุ้นต่อไปเรื่อยๆ ขายก็ไม่ได้ บางกรณีต้องทนถือหุ้นติดดอยไปนานหลายปี

 จากการรวมรวบข้อมูลเบื้องต้น พบว่านี่คือ 10 หุ้นที่ถูกแขวนเครื่องหมาย SP มาเป็นเวลานาน โดยมีทั้งกลุ่มที่ไม่ส่งงบการเงินเกินกำหนดระยะเวลา และฐานะการเงินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. PRO หรือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

เริ่มถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหลายครั้ง ล่าสุดได้ถูกอนุญาตกลับมาให้ซื้อขายชั่วคราว ในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 และทำราคาปิดตลาดไว้ที่ 0.35 บาท 

2. BLISS หรือ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

เริ่มถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในเวลากำหนด โดยล่าสุดได้รับอนุญาตให้กลับมาซื้อขายชั่วคราว ในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 และทำราคาปิดตลาดไว้ที่ 0.14 บาท

3. STHAI หรือ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ล่าสุดได้ถูกอนุญาตให้ซื้อขายชั่วคราว ในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 และทำราคาปิดตลาดไว้ที่ 0.01 บาท

4. THL หรือ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ปี 2556 เช่นกัน โดยราคาปิดสุดท้ายอยู่ที่ 0.46 บาท เนื่องจากมีปัญหาด้านฐานะการเงินและการดำเนินงาน จนถูกจับเข้าฟื้นฟูกิจการ

5. A5 หรือ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อเดิมคือบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ADAM โดยถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ปี 2557 เนื่องปัญหาด้านฐานะการเงิน โดยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกอนุญาตให้กลับมาซื้อขายชั่วคราว ในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทำราคาปิดตลาดไว้ที่ 1.50 บาท

6. YCI หรือ บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)

เริ่มถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี 2557 เนื่องปัญหาด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

7. KC หรือ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เริ่มถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากไม่สามารถนำส่งงบการเงินในเวลาที่กำหนด  โดยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกอนุญาตให้กลับมาซื้อขายชั่วคราว ในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทำราคาปิดตลาดไว้ที่ 0.18 บาท 

8. PAE หรือ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เนื่องจากคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ โดยเริ่มถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี 2559  และมีราคาปิดสุดท้ายที่ 0.07 บาท

9. SLM หรือ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เริ่มถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจากเหตุไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด และปัญหาฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งทำราคาปิดการซื้อขายล่าสุดไว้ที่ 0.19 บาท

10. IFEC หรือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เริ่มถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ในปี 2560 เพราะประสบปัญหากิจการภายใน และไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด ทั้งนี้ IFEC ถูกอนุญาตให้กลับมาซื้อขายชั่วคราวในรอบวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทำราคาปิดตลาดไว้ที่ 0.35 บาท  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

InveStory