ดูหนังออนไลน์
COVID-19

หนักกว่าเดิม!! ‘หมอประสิทธิ์’ ชี้ คนติด ‘โควิด’ ปิดข้อมูล

“หมอประสิทธิ์” กังวลตัวเลขการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย รวมถึงการปกปิดข้อมูล และไม่เปิดเผยตัวของผู้ติดเชื้อ อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง เสนอ 4 แนวทางร่วมกันจัดการกับแพร่ระบาดของโรค

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ว่า แตกต่างจากการระบาดรอบแรก โดยเฉพาะตัวเลขผู้ป่วยในประเทศเพิ่มจากหลักสิบ เป็นหลักร้อยในช่วง 3 วัน ซึ่งมีจุดระบาดคือที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และบ่อนการพนัน จ.ระยอง

ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมาย โอกาสที่จะเปิดเผยตัวให้ข้อมูล เพื่อสอบสวนโรค หรือติดตามตัวผู้ติดเชื้อค่อนข้างยาก และอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง การติดตามหาคนเสี่ยงติดเชื้อ แพร่เชื้อ ทำได้ไม่เต็มที่ เพราะคนที่ไม่ทำตามกฎหมายไม่เปิดเผยตัว และถ้าคนเหล่านี้ติดเชื้อ ก็จะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ

พร้อมกันนี้ ศ.พน. ประสิทธิ์ ยังเสนอแนวทางร่วมกันในการจัดการแพร่ระบาดให้ดู 4 อย่างได้แก่

  • บุคคลเสี่ยง

ต้องแยกบุคคล 4 กลุ่มออกจากกันให้ได้ คือ ไม่มีอาการ ไม่มีเชื้อ, ไม่มีอาการ มีเชื้อ ไปพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการ แพร่เชื้่อได้ , มีอาการ ไม่มีเชื้อ และมีอาการ มีเชื้อ หากสงสัยต้องพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ  ดังนั้นบุคคลเสี่ยงต้องใช้ไทยชนะ และตรวจหาเชื้อให้เร็ว

  • พื้นที่เสี่ยง

จัดโซนสีแดง ส้ม เหลือง เขียว ในแต่ละจังหวัดก็มีพื้นที่เสี่ยง เช่นตลาด สนามมวย มีคนจำนวนมากอยู่ด้วยกัน ป้องกันด้วยการใส่หน้ากาก

  • กิจกรรมเสี่ยง

กิจกรรมที่มีคนเยอะอยู่ใกล้กัน ตะโกนใส่กัน ไม่ใส่หน้ากาก ป้องกันด้วยการใส่หน้ากาก และล้างมือบ่อยๆ

  • ช่วงเวลาเสี่ยง

ช่วงเทศกาลหยุดยาว หากมีคนติดเชื้อ ก็อาจแพร่กระจายเชื้อได้ จึงต้องทำให้ครบ 4 อย่างคือ ใส่หน้ากาก วัดอุณหภูมิ ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง

ดังนั้นการควบคุมโรคให้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว คือความร่วมมือจากทั้งผู้เสี่ยงที่ต้องไปตรวจหาเชื้อ ผู้ประกอบการ ผู้เข้ารับบริการและประชาชน ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team