ดูหนังออนไลน์
Business

‘GC’ รับมือเชิงรุก ‘โควิด’ ระบาดรอบใหม่ ดูแล ‘สังคม-พนักงาน’

GC การ์ดไม่ตก พร้อมรับมือเชิงรุกกับ “โควิด-19” ระบาดรอบใหม่ ห่วงใยพนักงานประกาศมาตรการ Work From Home เกือบทั้งหมด ควบคู่กับการดูแลสังคมไปพร้อมกัน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาอีกครั้ง GC ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมรับมือเชิงรุก ด้วยการให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home) เพิ่มจาก 66% เป็น 90-100% และยังคงดำเนินการตาม 4 มาตรการหลัก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่การระบาดรอบแรก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เพื่อปกป้องพนักงานทุกคนให้ปลอดภัย จากสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ออกนโยบายให้พนักงานทุกคนที่มาทำงานที่สำนักงาน ต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข และสำหรับฝ่ายผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ

บริษัทได้ออกนโยบาย “Lock up” ซึ่งเป็นมาตรการการปกป้อง Sensitive Area เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยบริษัทมีการจองโรงแรมให้พัก มีรถรับส่ง และเตรียมอาหารให้โดยเฉพาะ ตลอดจนเข้มงวดเรื่องการรักษาความสะอาดในพื้นที่ การรายงานตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “GC COVID-19 Reporting System” ทุกวัน  เพื่อการ Tracking ติดตามสุขภาพ และการทำงานของพนักงานของทั้งองค์กร โดยพนักงานมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ล่าสุด บริษัทได้เริ่มมาตรการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบไดรฟ์ทรู (Drive-Thru) โดยพนักงานที่เข้าปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องลงจากรถ เพื่อรักษาระยะห่าง มีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งสำหรับพนักงาน และเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ บริษัทยังทำแบบสำรวจการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home Survey) เพื่อให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะต้องการให้พนักงานทราบว่า ผู้บริหาร และองค์กรห่วงใยใส่ใจพนักงานเสมอ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่า พนักงานสามารถทำงาน Work From Home ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดเวลา

ความต่อเนื่องทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

GC ยังคงกำลังการผลิตในทุกสายการผลิตเช่นเดิม โดยการทำให้องค์กรมีความคล่องตัว และเพิ่มความสามารถ ด้วยการปรับกระบวนการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน (Upskill & Reskill) และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้า โดยมีแผนการทำงานร่วมกับลูกค้า ด้วยนโยบาย “เราอยู่ได้ ลูกค้าอยู่ได้”

การช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยรวม

ทั้งในระดับชุมชนโดยรอบโรงงาน ระดับจังหวัด (ระยอง) และระดับประเทศ ล่าสุด นี้ GC ยังได้มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) ชุด Coverall และเจลแอลกอฮอล์ GelCo ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน ในจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ในการป้องกันให้กับ 10 โรงพยาบาล ที่จังหวัดระยอง อาทิ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลแกลง และโรงพยาบาลบ้านค่าย

การสื่อสารสร้าง Visibility กับ Stakeholders

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึง Partner และนักลงทุน

GC ขอยืนเคียงข้างสังคมไทยในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับการเดินหน้าของ GC ที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better Living อย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team