CSR

แอร์เอเชียรับบริจาคช่วยฟื้นฟูภัยพิบัติในอินโดนีเซีย

เซปัง ประเทศมาเลเซีย, 12 ตุลาคม 2561 – สายการบินแอร์เอเชีย จัดโครงการรับบริจาคเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตเมืองปาลู ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

โครงการ #ToIDwithLove (To Indonesia with Love) จะเริ่มรับเงินบริจาคตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561 โดยแอร์เอเชียจะมอบเงินบริจาคทั้งหมด ผ่านเอ็นจีโอในอินโดนีเซีย ชื่อว่า Yayasan Arkom ซึ่งจะนำเงินที่ได้รับไปฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย และพัฒนาเรื่องการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือสามารถบริจาคออนไลน์ได้ทางเว็บไซด์มูลนิธิแอร์เอเชีย  airasiafoundation.com/relieffund

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์
อรวรรณ หอยจันทร์ หลายมุมมอง : orawan@thebangkokinsight.com