ดูหนังออนไลน์
PR News

ตลาดไทส่ง ‘ผักบุ้ง-คะน้า’ GAP บรรเทาทุกข์ ‘สมุทรสาคร’

ตลาดไทส่ง ‘ผักบุ้ง-คะน้า’ ปลอดภัย ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ และชาวไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จังหวัด สมุทรสาคร

​บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) โดย นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนส่งมอบผักบุ้งปลอดภัย และคะน้าปลอดภัย (GAP) จากโครงการตลาดไท ซีเล็ค เพื่อนำไปประกอบอาหาร ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ และชาวไทย จำนวน 5,000 คน ในจังหวัดสมุทรสาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดรอบใหม่ ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และต้องล็อกดาวน์พื้นที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team