ดูหนังออนไลน์
Politics

ถอย!!สั่งทบทวนขึ้นทะเบียนหมา-แมว หวั่นโซเชียลโจมตี

 

“บิ๊กตู่” กังวลโซเชียลโจมตีร่างกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง พร้อมสั่งเกษตรฯ -กฤษฎีกา ทบทวนใหม่  

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง พ.ศ. …ฉบับแก้ไข ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างกฏหมายนี้เพื่อดูแลการขึ้นทะเบียนสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่ถูกละเลยและถูกทอดทิ้ง รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของที่บางครั้งปล่อยให้สัตว์ไปทำร้ายหรือสร้างปัญหาให้กับผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกระแสโซเชียลมองอีกแง่มุมหนึ่ง ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความกังวลใจเรื่องนี้มาก และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (10 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระมัดระวังการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงเรื่องนี้ โดยเฉพาะอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน สัญลักษณ์สัตว์ และผลกระทบในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์ ไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน

“นายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงเกษตรฯ และคณะกรรมการกฤษฎีกาทบทวนรายละเอียด เพื่อหาข้อสรุปในขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องไม่กระทบและไม่เป็นภาระต่อประชาชน ก่อนนำร่างนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของครม.อีกครั้ง อยากให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนในการพิจารณาร่างกฏหมายนี้” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ด้านนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์(ฉบับที่….) พ.ศ…. ซึ่งกังวลว่าจะเกิดผลกระทบเป็นภาระประชาชน เกี่ยวกับอัตราค่าปรับ หากไม่นำมาขึ้นทะเบียน ที่สูงเกินไปนั้น ร่างนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด เป็นแค่ร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก 3 วาระ

ในการประชุมครม. เมื่อวันที่10 ตุลาคม ที่ผ่านมา  พิจารณาแล้วเห็นว่าในหลักการเป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง

แต่ยังมีบัญญัติบางประการ เช่น การขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินควร ครม.จึงให้กระทรวงเกษตรฯ กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอกลับครม.อีกครั้ง ในระหว่างนี้  ทางกรมปศุสัตว์ ก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หากมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ. สามารถให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแจ้งมาได้ที่กรมปศุสัตว์ หรือที่ แอพพลิเคชั่น DLD4.0 ได้

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight