ดูหนังออนไลน์
Business

‘จุรินทร์’ ถกขาใหญ่ มาร์เก็ตเพลส ห้ามขาย ‘หน้ากากอนามัย’ เกินราคาควบคุม

ห้ามขาย หน้ากากอนามัย เกินราคาควบคุม จุรินทร์ ถกขาใหญ่ มาร์เก็ตเพลส “เฟซบุ๊ก-ลาซาด้า-ช้อปปี้” คุมเข้มคนขายหน้ากากอนามัย ต้องไม่เกิน 2.50 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมมาตรการป้องปรามและป้องกันการกักตุน และการขายหน้ากากอนามัย เกินราคา ในสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 รอบใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการ มาร์เก็ตเพลส แพลตฟอร์มออนไลน์ ห้ามขาย หน้ากากอนามัย เกินราคาควบคุม

ห้ามขาย หน้ากากอนามัย เกินราคาควบคุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์, พ.ต.อ.สุธีร์ มัลลิกะมาลย์ ผู้กำกับ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พ.ต.ท. ปริญญา ปาละ รองผู้กำกับการสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) บริษัท เฟซบุ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ลาซาด้า จำกัด บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้ขอให้ทุกฝ่าย ทำหน้าที่ตามกฎหมาย อย่างเข้มงวด โดยให้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ควบคุมร้านค้า หรือผู้โพสต์ขายออนไลน์ ในแพลตฟอร์มตนเอง อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ขายเกินราคา หรือกระทำความผิด

ทั้งนี้เพราะประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูล หน้ากากอนามัย ยังบังคับใช้อยู่ โดยผู้ขาย จะต้องขาย หน้ากากอนามัย (Surgical mask) ไม่เกิน 2.50 บาทต่อชิ้น หน้ากากนำเข้า จะบวกราคาเพิ่มได้ไม่เกิน 60% ของราคานำเข้า ส่วนหน้ากากผ้า ที่ใช้ทดแทน ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุม

ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน และทุกแพลตฟอร์ม ที่ให้บริการออนไลน์ ทำหน้าที่และทำตามกฎหมาย อย่างเข้มงวด และต้องไม่ให้เกิดปัญหากับผู้บริโภค และประชาชน

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ กรมการค้าภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ทั้งป้องกันและป้องปรามการกระทำความผิด การจำหน่ายเกินราคา หรือกักตุน หากใครพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และเกิดการเอาเปรียบประชาชน โดยประชาชนที่พบข้อมูลเบาะแส สามารถแจ้ง สายด่วน 1569 ได้ทันที

สำหรับโทษที่ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีดังนี้ ความผิดการขายเกินราคาควบคุม (มาตรา 25) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ความผิดข้อหา ไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย (มาตรา 28) มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ความผิดข้อหาขายแพงเกินสมควร (มาตรา 29) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท และความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) ต้องมีเจตนาทุจริต โพสต์ข้อมูลเท็จ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจํา ทั้งปรับ

ห้ามขาย หน้ากากอนามัย เกินราคาควบคุม

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า ปริมาณ หน้ากากอนามัย ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตว่า สินค้ามีเพียงพอกับความต้องการ เพราะก่อนหน้านี้ มีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง มีสต็อกคงเหลืออยู่ และยังมีการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น ขอให้ประชาชนเบาใจได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT