ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน! ‘ชัยนาท’ เจอโควิด-19 เพิ่ม 5 ราย สั่งล็อกดาวน์หมู่บ้าน ปิด รร.-สวนนก

ด่วน! “ชัยนาท” เจอติด โควิด-19 เพิ่ม 5 ราย สั่งปิดเรียบ โรงเรียน-สวนนก-ตลาดนัด-งดแข่งกีฬา ล็อกดาวน์ “หมู่บ้านคลองจันทร์” ห้ามเข้าออกถึง 6 ม.ค. 

รายข่าวจากจังหวัดชัยนาท แจ้งว่า วันนี้ (24 ธ.ค. 63) จังหวัดชัยนาทตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 5 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 6 ราย

โดยเมื่อวานนี้ (23 ธ.ค.) ได้ส่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อเพิ่ม 6 ราย พบผลเป็นบวก 2 ราย ซึ่งเป็นแม่ลูกกัน และสัมพันธ์กับผู้ป่วยชายรายแรก

ส่วนช่วงเช้าวันส่งไปตรวจอีก 10 ราย พบเชื้อ 3 ราย โดยเป็นสามีภรรยาขายอาหารทะเลที่ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะนำเชื้อไปติดแม่

ชัยนาท โควิด-19

จากกรณีการพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มดังกล่าว ทางจังหวัด ชัยนาท จึงออกคำสั่ง 2 ฉบับในวันนี้ ได้แก่

  • คำสั่งฉบับที่ 5166/2563 เรื่องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโควิด-19

เนื้อหาหลักคือ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการชั่วคราว ดังนี้

  1. สถานศึกษาทุกระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันกวดวิชาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
  2. สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
  3. สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) โรงยิม สนามกีฬาในร่ม
  4. ตลาดนัด
  5. แผงค้า ร้านจำหน่าย จ่าย แจก สินค้าอาหารทะเลทุกประเภท และห้ามเคลื่อนย้ายอาหารทะเล
  6. สนามชนไก่
  7. สถานที่มีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สวนนกจังหวัดชัยนาท ศาสนสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง เป็นต้น
  8. สนามเด็กเล็กหรือสถานที่ที่จัดให้มีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

งดให้มีการแข่งขันกีฬา กิจกรรมออกกำลังกาย หรือกิจกรรมสันทนาการอันมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน

สำหรับสถานที่อื่นใดที่จังหวัด ชัยนาท มิได้มีคำสั่งให้ปิด ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค

กรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือไม่เกิน  100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ชัยนาท โควิด-19

  •  คำสั่งฉบับที่ 5167/2563 เรื่องกำหนดให้หมู่บ้านคลองจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นสถานที่ควบคุมและเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ

เนื้อหาหลักคือ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรืออกจากพื้นที่บ้านคลองจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัด ชัยนาท ตั้งแต่บัดนี้จนกถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจาพื้นที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยชัดแจ้งและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ชัยนาท โควิด-19

ทั้งนี้ เมื่อวาน จังหวัดชัยนาทพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย เป็นเพศชาย อายุ 35 ปี อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองชัยนาท มีอาชีพเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลตามตลาดนัด มีประวัติเคยเดินทางไปซื้อปลาหมึก ที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร และไปซื้อกุ้งที่ตลาดบางบอน กรุงเทพฯ

ผู้ป่วยเริ่มมีอาการป่วย ไอ เจ็บคอ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team