Digital Economy

อาลีเพย์เปิดตัวเลขธุรกรรมช่วงโกลเด้นวีค ไทยติดอันดับ 2 ของโลก

อาลีเพย์เผยยอดธุรกรรมช่วงวันหยุดยาวของจีนปีนี้เพิ่ม 2.2 เท่าเทียบกับปีที่แล้ว ไทยครองอันดับ 1 ประเทศที่ทำธุรกรรมผ่านอาลีเพย์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 2 จากทั่วโลกรองจากฮ่องกง

ปริมาณธุรกรรมผ่านอาลีเพย์ในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 2 จากทั่วโลกขณะที่ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในไทยอยู่ที่ 1,584 หยวน หรือ 7,500 บาท เพิ่มขึ้น 0.95 เท่าจากปีที่แล้ว คิดเป็นอันดับที่ 23 จากทั่วโลก ทั้งนี้ยังพบด้วยว่า นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้บริการอาลีเพย์เพื่อซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลอดภาษี และร้านขายยา

ข้อมูลจากอาลีเพย์

นอกจากนี้ ยังพบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครองอันดับ 3 ในบรรดาสนามบินทั้งหมดทั่วโลกในด้านปริมาณธุรกรรมผ่านอาลีเพย์ตามหลังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง และท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์ โดยปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าจากปีที่แล้ว ขณะที่ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 1,091 หยวน หรือ 5,200 บาท เพิ่มขึ้น 1.3 เท่าจากปีที่แล้ว

ส่วนแท็กซี่ที่ให้บริการในสนามบินราว 3,000 คันเริ่มเปิดรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์ และในช่วง Golden Week มีการชำระค่าโดยสารผ่านอาลีเพย์หลายร้อยครั้ง นับเป็นแนวโน้มที่สำคัญในประเทศไทยสำหรับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวจีนชำระค่าโดยสารแท็กซี่ผ่านอาลีเพย์

โดยผู้ใช้บริการอาลีเพย์ที่เกิดในทศวรรษ 1970, 1980 และ 1990 คิดเป็นสัดส่วน 96% ของผู้ใช้บริการอาลีเพย์ในต่างประเทศทั้งหมด ส่วนจำนวนผู้ใช้ที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งใช้อาลีเพย์ในต่างประเทศในช่วงวันหยุด Golden Week เพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

สำหรับประเทศในแถบยุโรป ที่แม้จะมีไม่ใช่จุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่กลับมีการเติบโตเร็วที่สุดในด้านการใช้บริการอาลีเพย์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีการขยายบริการอาลีเพย์ไปสู่ผู้ค้าในภูมิภาคนี้อย่างจริงจัง โดยสวิตเซอร์แลนด์มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น 27 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight