ดูหนังออนไลน์
Buzz News

TTW คว้ารางวัล ‘Sustainability Disclosure Award’ ปี 63 ตอกย้ำ กำกับดูแลกิจการดี

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award”  ประจำปี 2563 สะท้อนการดำเนินธุรกิจ ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) โดย นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2563 จาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะองค์กร ที่เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยพิจารณา และประเมินสถานะ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์กรตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)  สะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัท ที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)

การที่ TTW ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

ทั้งนี้ TTW ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนรายใหญ่สุดในประเทศ ในเขตพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และ รังสิต – ปทุมธานี ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำองค์กรเอกชน ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team