PR News

‘อะเพ็ทติโต้’ เยี่ยมชมโครงการ ‘ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน’

นายริชาร์ด พอล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารด้านจัดซื้อ และนางสาวลอร่า ฮาร์ดแมน (กลาง) ผู้บริหารด้านการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ของ บริษัทอะเพ็ทติโต้ (Apetito) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม จากประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมแปลงปลูกป่าโกงกางในโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร จำวน 104 ไร่ ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight