ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คที่นี่! ประกันรายได้ข้าว งวด 7 จ่ายส่วนต่าง ข้าวหอมมะลิสูงสุด

ประกันรายได้ข้าว งวด 7 ข้าว 5 ชนิด เคาะส่วนต่างแล้ว ระบุวันเก็บเกี่ยว 14-20 ธันวาคม 2563 เตรียมรับเงิน หอมมะลิได้สูงสุด แต่ลดลงจากราคาข้าวขยับเพิ่ม

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการ ประกันรายได้ข้าว งวด 7 แล้ว

ประกันรายได้ข้าว งวด 7

ทั้งนี้ มีมติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 7 งวดติดต่อกัน เพราะทุกชนิด ยังมีราคาต่ำกว่า ราคาที่ประกันรายได้

สำหรับผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 12,425.46 บาท มี ส่วนต่าง ที่ต้องจ่ายตันละ 2,574.54 บาท

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 11,982.48 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,017.52 บาท

 • ข้าวเปลือกเจ้า

ราคา ตันละ 9,429.59 บาท มีส่วนต่างตันละ 570.41 บาท

 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราคาตันละ 10,465.25 บาท มีส่วนต่างตันละ 534.75 บาท

 • ข้าวเปลือกเหนียว

ราคาตันละ 11,400.10 บาท มีส่วนต่างตันละ 599.90 บาท

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับ เงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 36,043.56 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 32,280.32 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า 17,112.30 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 13,368.75 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว 9,598.40 บาท

สำหรับ โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดราคาข้าวทุกชนิด ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการเสริมเพื่อชะลอผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาด ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ 3 เป้าหมาย 4 ล้านตัน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์และติดตามความคืบหน้า

เกษตรกรทั่วประเทศสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินส่วนต่างจากโครงการ ประกันรายได้ ต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงโครงการประกันราคาข้าว ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่ เพียงกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกด “ค้นหา” เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

ประกันรายได้เกษตรกร ตรวจสอบ

ถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ก็จะปรากฎข้อมูลว่า มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างจาก โครงการประกันรายได้ เกษตรกร ประเภทใดบ้าง, เลขที่บัญชี, วันที่โอนเงิน, สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. รวมถึงสถานะการโอนเงินว่า อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว

แต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้มีได้สิทธิ์ จะขึ้นข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน” ซึ่งเกษตรกรต้องไปติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์

ประกันรายได้เกษตรกร เช็คเงิน

วิธีนี้จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงิน ประกันรายได้ เกษตรกรและเงินเยียวยาได้หลายประเภท ดังนี้

 • ประกันราคาข้าว
 • เงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรก 500 บาทต่อไร่
 • ประกันราคามันสำปะหลัง
 • ประกันราคายางพารา
 • ประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 • ประกันราคาปาล์มน้ำมัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team