Buzz News

ส่งผลงานชิง ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ครั้งที่ 20

รางวัลลูกโลกสีเขียว

สถาบันลูกโลกสีเขียว ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการค้นหา แนะนำ และส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

โดยมีระยะเวลาของการเปิดรับสมัครผลงานในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

  • ผลงานประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
  • ผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greenglobeinstitute.com

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight