ดูหนังออนไลน์
World News

อีกประเทศ! สภาล่าง ‘สเปน’ เห็นชอบร่างกฎหมาย ‘การุณยฆาต’

สภาล่าง “สเปน” เห็นชอบร่างกฎหมาย “การุณยฆาต” ปลดปล่อยผู้ป่วยโรคร้ายแรง ไม่มีทางรักษา จากความเจ็บปวด

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสภาล่างของรัฐสภาสเปน มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอนุญาตการทำการุณยฆาตภายใต้บริบทของภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและทุพพลภาพ หรือโรคร้ายแรงหรือโรคที่ไม่มีทางรักษาอันส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดเหลือคณา

โดยสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ 198 เสียง ไม่เห็นชอบ 138 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

ร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่า ผู้ที่จะร้องขอการทำ การุณยฆาต ได้จะต้องมีสัญชาติสเปนหรือที่อยู่อาศัยตามกฎหมายใน สเปน หรือใบรับรองจดทะเบียนที่พิสูจน์การอาศัยอยู่ในสเปนมากกว่า 12 เดือน รวมถึงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์

การุณยฆาต

ผู้ที่ต้องการจบชีวิตจะต้องเขียนคำร้องขอการทำ การุณยฆาต เป็นลายลักษณ์อักษร 2 ครั้งภายในระยะเวลา 15 วันระหว่างการร้องขอ และพิสูจน์ว่าไม่ได้ถูกกดดันให้ร้องขอการทำการุณยฆาตแต่อย่างใด

กระบวนการยื่นเรื่องและอนุมัติการทำการุณยฆาตคาดว่าจะใช้เวลาราว 40 วัน และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว การดำเนินการการุณยฆาตจะมีขึ้นที่ศูนย์สุขภาพของรัฐ เอกชน หรือในเครือ หรือที่บ้านของผู้ยื่นเรื่อง

ซัลวาดอร์ อิลลา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสเปน กล่าวว่า เราไม่อาจเมินเฉยต่อความเจ็บปวดทรมานเกินทนที่ผู้ป่วยหลายคนต้องเผชิญได้ และสเปนเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเผชิญกับปัญหานี้

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team