ดูหนังออนไลน์
Business

JAS เปลี่ยนแม่ทัพใหม่ ‘พิชญ์-สายใจ’ออกจากบอร์ด ดัน’สุพจน์’รักษาการซีอีโอ

JAS จัดทัพใหม่ “พิชญ์-สายใจ” ลาออกจากกรรมการ พร้อมเปลี่ยนแม่ทัพ ดัน “สุพจน์” นั่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่

พิชญ์ โพธารามิก
พิชญ์ โพธารามิก

อนุมัติแต่งต้ังนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายพิชญ์ โพธารามิกโดยมีวาระการดำรง ตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายพิชญ์ โพธารามิก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563

รับทราบการลาออกของ นางสาวสายใจ คีตสิน จากการเป็นกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564

 

 

สุพจน์ สัญญพิสิทธ์ิกุล
สุพจน์ สัญญพิสิทธ์ิกุล

พร้อมกับอนุมัติแต่งตั้งนายสุพจน์ สัญญพิสิทธ์ิกุล กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางสาวสายใจ คีตสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564

JAS ไม่ได้แจ้งเหตุผลการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยนางสาวสายใจ ดำรงตำแหน่งแทนนายนายพิชญ์ ที่ลาออก หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวโทษสร้างราคาหุ้นในปีก่อน

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร แต่นายพิชญ์ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยยังถือหุ้น 53.21%

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

The Bangkok Insight Editorial Team