ดูหนังออนไลน์
CSR

‘พีทีที สเตชั่น’ มอบแอลกอฮอล์กว่า 8,100 ลิตรให้ ‘5 จังหวัดเหนือ-ราชบุรี’ สู้โควิด

 

พีทีที สเตชั่น ห่วงใยประชาชน มอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและชนิดเจล กว่า 8,100 ลิตร ให้ 5 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดราชบุรี สู้ภัยโควิด-19

​จากการพบผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทยอีกครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ และบางจังหวัดในภาคตะวันตก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดราชบุรี

ร่วมส่งมอบแอลกอฮอล์แบบน้ำบรรจุขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตร และแอลกอฮอล์แบบเจล บรรจุถุงขนาด 500 มิลลิลิตร รวมกว่า 8,100 ลิตร ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิจิตร เชียงใหม่ และราชบุรี เพื่อกระจายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายละเอียดการส่งมอบแอลกอฮอล์แบบน้ำ และแบบเจล

  • สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  แอลกอฮอล์รวมจำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 1,000 ลิตร  และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 500 ลิตร
  • สาธารณสุขจังหวัดพะเยา     แอลกอฮอล์รวมจำนวน    800 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ  จำนวน    500 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร
  • สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แอลกอฮอล์รวมจำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 1,000 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร
  • สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร        แอลกอฮอล์รวมจำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ  จำนวน 1,000 ลิตร  และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร
  • สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  แอลกอฮอล์แบบน้ำจำนวน 2,000 ลิตร
  • สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี      แอลกอฮอล์รวมจำนวน   800 ลิตร   ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 500 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน และห้องน้ำ รวมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าลาน และแม่บ้าน อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ให้พนักงานทุกคนล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

ขอส่งความห่วงใยไปยังผู้บริโภคทางภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team