ดูหนังออนไลน์
General

‘จตุพร’ ลงพื้นที่ ‘มุกดาหาร’ มอบนโยบาย ‘ทส.เป็นหนึ่งเดียว’

 

“จตุพร” ปลัด ทส. มอบนโยบาย “ทส. เป็นหนึ่งเดียว” ดึงทุกส่วนแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดมุกดาหาร อย่างเป็นเอกภาพ

วันนี้ (11 ธ.ค.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เดินทางไปยังศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมรับฟังการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

พร้อมกันนี้ นายจตุพร ได้มอบนโนบาย การทำงานในปีต่อไป รวมถึงนำนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทส. ยกกำลัง 2+4” ที่มุ่งเน้นทำงานหนักขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ทันกับความเดือนร้อนอย่างแท้จริง โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย

นโยบายสำคัญที่ปลัดกระทรวงทส. ได้เน้นย้ำสำหรับ จังหวัดมุกดาหาร คือ การบริหารจัดการด้านน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะต้องศึกษาปัญหาอย่างจริงจัง และไปจัดทำโครงการแก้ปัญหาเสนอขึ้นมายังกระทรวง เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ยังนำนโยบาย “ชิงเก็บก่อนเผา” ของรัฐมนตรีทส. ในการให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเก็บเชื้อเพลิงธรรมชาติ เศษใบไม้แห้ง นำออกมาจากป่า เพื่อนำไปแปรรูปสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้

หน่วยงานของกระทรวงจะต้องมอบองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการลดการเกิดไฟป่า ลดการเผาป่า ลดปัญหาการเกิดฝุ่นควัน PM 2.5  ทั้งยังเน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2564

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวง ที่ทำงานตามแนวชายแดน ร่วมเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองตามเส้นทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับนโยบายด้านป่าไม้ที่สำคัญ คือ การให้มีแปลงเพาะชำกล้าไม้ในทุกอำเภอ หรือทุกตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกป่า จะได้เกิดเป็นความผูกพัน ความห่วงแหนต่อไป

นายจตุพร กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการทำงาน และแก้ปัญหาในพื้นที่ ต้องจัดทำข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในระดับจังหวัด ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป และฝากให้ทุกหน่วยงานของกระทรวง ศึกษาปัญหาของประชาชน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด “ทส.เป็นหนึ่งเดียว”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา นายจตุพร  เป็นประธานเปิดโครงการระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านป่าหวาย หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารกระทรวง และประชาชนจำนวนมากมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดระบบกระจายน้ำครั้งนี้

นายจตุพร กล่าวว่า นโยบายของรัฐมนตรีทส. คือ น้ำถึงนา ประปาต้องถึงบ้าน หน่วยงานต่างๆ จึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด

“วันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยคำเตย หากขาดฝน น้ำคงลด หากขาดป่า น้ำคงแห้ง เราต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชนของพวกเราให้ดี เพราะป่าคือแหล่งผลิตน้ำ และความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง เห็นน้ำก็เหมือนเห็นชีวิต เพราะน้ำคือชีวิต”

พร้อมกันนี้ ยังได้เรียกร้องให้เกษตรกรวางแผนการปลูกพืชผักการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพการใช้น้ำของชุมชน เพื่อที่ทุกครัวเรือนจะได้มีน้ำใช้ และรายได้อย่างยั่งยืน ก่อน

ทั้งนี้ บ้านป่าหวาย ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หอถังสูง 20 เมตร แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ จำนวน 16 แผง

ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยคำเตย สามารถช่วยเหลือประชาชนในด้านน้ำอุปโภคบริโภคได้กว่า 149 ครัวเรือน หรือกว่า 340 คน ซึ่งหลังจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team