ดูหนังออนไลน์
General

‘สุวินัย’ ชำแหละ ลัทธิ ‘Nihilism’ บูชาสูญนิยมสุดโต่ง จนถึงขึ้นทำลายกระทั่งตัวเอง

“สุวินัย” ชำแหละ ลัทธิ Nihilism กำลังยึดครองจิตใจของผู้คนยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ บูชา “สูญนิยม” สุดโต่ง เชิดชูระบอบสาธารณรัฐ

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์ วิชาการ สถาบันทิศทางไทย และ อดีตอาจารย์ประจำคณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “Suvinai Pornavalai” ถึงความเชื่อของคนรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า Nihilism หรือ สูญนิยม จนไม่เชื่อคุณค่าใดๆ และพร้อมทำลายความเชื่อความศรัทธาในอดีต แม้กระทั่งทำลายตัวเอง โดยระบุว่า

 

 

“Nihilism ของร่านรุ่นใหม่

ในยุคสมัยที่ ลัทธิสูญนิยม (nihilism) กำลังยึดครองจิตใจของผู้คนจำนวนมาก อย่างในยุคปัจจุบัน จนลัทธิ “ไม่เชื่อคุณค่าใดๆ” กลายเป็นความเชื่อหลัก ของคนจำนวนไม่น้อย ที่เป็นร่านรุ่นใหม่ (นี่คือรูปแบบทางความคิดของสูญนิยมอย่างหนึ่งที่แสดงออกมา)

การที่คนส่วนใหญ่ (รุ่นไดโนเสาร์ ในสายตาของพวกร่านรุ่นใหม่ ที่บูชาสูญนิยม) ยังมีศรัทธาความเชื่อ อยู่กับราชาชาตินิยม และยินดีแก่ตายพร้อมไปกับความเชื่ออันนี้ ตัองถือว่าพวกเขาโชคดีมากแล้ว ที่ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและจิตวิญญาณในชีวิตของตนเอง

เพราะในระบบคิดของราชาชาตินิยม ยังมีศรัทธาในศาสนา เคารพในพระธรรม อย่างแรงกล้า รวมอยู่ด้วย แม้มันจะดูเชย และล้าหลัง ในสายตาของร่านรุ่นใหม่ก็ตาม

พวกร่านรุ่นใหม่ ที่บูชาสูญนิยมอย่างสุดโต่ง จนถึงขั้นต้องทำลาย ต้องถอดรื้อคุณค่า ความเชื่อ ความศรัทธา ทุกอย่างในอดีตต่างหาก ที่ย้อนแย้งในตัวเองทางความคิด อย่างกู่ไม่กลับ

เพราะในอีกทางหนึ่ง ร่านรุ่นใหม่พวกนี้ กลับเชิดชูแนวคิดความเสมอภาค และแนวคิดประชาชน (ราษฎร) ราวกับเป็นสัจธรรมสูงสุด ในระบบปรัชญาความคิดของตนเอง จนกลายเป็น การเชิดชูระบอบสาธารณรัฐ ราวกับเป็นระบอบการปกครองในอุดมคติ ก็ไม่ปาน

ลัทธิสูญนิยม ถ้าไปให้สุดทาง มันไม่หยุดครึ่ง ๆ กลาง ๆ แบบนี้หรอก

การไม่ยอมรับคุณค่าใด ๆ เป็นสัจธรรมสมบูรณ์ สุดท้ายมันก็เป็นแค่คุณค่าชนิดหนึ่งแบบ “ทำลายตัวเอง” ที่เจ้าตัวซึ่งเป็นร่านรุ่นใหม่ ได้เลือกเอง โดยเต็มใจเท่านั้นเอง

จริงอยู่ ราชาชาตินิยม คงไม่ใช่ปลายทางแห่งโลกทัศน์ ของปัจเจก ที่ได้พัฒนาจิต และยกระดับจิต จนก้าวข้ามทวินิยม (dualism) ไปได้แล้ว

แต่ลัทธิสูญนิยมต่างหาก ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อสังคม  และตัวตนของปัจเจกแต่ละคน   ยิ่งกว่าในยุคนี้ ที่รัฐชาติยังดำรงอยู่

นิชเช่เองก็บอกว่า #เส้นทางการพัฒนาจิตของเซเปียนส์  ยังอยู่กึ่งกลาง  ระหว่าง  เดรัจฉาน  กับเลิศมนุษย์

พฤติกรรมของร่านรุ่นใหม่  ที่แสดงออกมานั้น มันชัดเจนว่า  เป็นการถอยหลังทางจิต กลับสู่ทิศทางของเดรัจฉาน  มากกว่ามุ่งหน้าไปสู่ ความเป็นเลิศมนุษย์

ตรงนี้ต่างหาก คือ การหลงทิศผิดทาง ของพวกร่านรุ่นใหม่ ในขณะนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT