ดูหนังออนไลน์
Business

รับเงินวันนี้! ส่วนต่างข้าว งวด 2-3-4 งวด 5 อดใจรอ 14 ธันวา ได้แน่!

ส่วนต่างข้าว เงินเข้าวันนี้ ธ.ก.ส. พร้อมโอนเข้าบัญชี ชาวนาแจ้งปลูกข้าว งวด 2-3-4 รวม 20,218 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 5 รอรับได้เลยวันที่ 14 ธันวาคม

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้แจ้งข่าวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ กรณีการจ่ายเงินชดเชย ในโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 หรือ ส่วนต่างข้าว ว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ในวันนี้ (9 ธันวาคม 2563)

ส่วนต่างข้าว

 

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับเกษตรกร สำหรับการชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 2 บางส่วน งวดที่ 3 และ 4 ที่ยังไม่ได้รับการชดเชย จำนวน 2.22 ล้านครัวเรือน จำนวนรวม 20,218 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 5 จะ ธ.ก.ส. จะโอนประมาณวันที่ 14 ธันวาคม 2563

จากการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ธ.ก.ส. จะโอนเงินใน 3 วันทำการหลังจากประชุม มีจำนวนเกษตรกร 300,227 ครัวเรือน

สำหรับประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 งวดที่ 5 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 ราคาเกณฑ์กลางต่อตัน คือ ข้าวหอมมะลิ 12,232.86 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 11,726.91 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 9,189.93 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 10,079.73 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 11,213.54 บาท

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

ขณะที่ เงินประกันรายได้ งวดที่ 5 มีรายละเอียด ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 2,767 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 38,739 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 2,273 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,369 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 810 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 24,302 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 920 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 23,006 บาท
  • ข้าวเหนียว ประกันรายได้ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 786 บาท จะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,583 บาท

โครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2 ได้เริ่มจ่ายส่วนต่างมาร่วมเดือนแล้ว โดยงวดที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จากนั้น จะทยอยจ่ายทุกสัปดาห์ ตามที่เกษตรกรได้แจ้งการเก็บเกี่ยว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team