ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คเงื่อนไขเติมเงิน 1500 บาท ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เฟส 2

เช็คเงื่อนไขเติมเงิน 1500 บาท “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เฟส 2 ก่อนเริ่มรับเงินงวดแรกเดือน ม.ค. 64 ยิงยาว 3 เดือนถึง มี.ค.

เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค. 63) คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2 ด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน 20,635 ล้านบาท

มติดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวน 13.75 ล้านคนทั่วประเทศ ได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาทต่อไปอีก 3 เดือน รวมแล้ว 1500 บาท

สำหรับรายละเอียดของโครงการในเฟส 2 นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเฟส 1 ที่ผ่านมา

เงื่อนไข 1500 บาท บัตรคนจน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว จะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 14 ล้านคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท จากปกติ 300 บาท รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท จากปกติ 200 บาท รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

เศรษฐกิจ ห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เงื่อนไขรับ 1500 บาท “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน”

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมในรอบนี้?

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ทุกคน” โดยทั้งประเทศมีผู้ถือบัตรฯ ทั้งหมดเกือบ 14 ล้านคน

ได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่?

โครงการดังกล่าว จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน หรือรวมแล้ว 1,500 บาท จากปกติผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 200-300 บาทต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 300 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่ 2 รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 200 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 700 บาทต่อเดือน

กดเป็นเงินสดได้ไหม?

ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดวงเงิน 500 บาท ดังกล่าวนำมาใช้เป็นเงินสดได้ และหากใช้เหลือ ก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม

แล้วใช้วงเงินได้ที่ไหน?

วงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ

ได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม 500 บาทแล้ว จะลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ได้อีกหรือไม่?

ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับแจกเงิน 3,500 บาท หรือ โครงการคนละครึ่ง เนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team