ดูหนังออนไลน์
Business

ทางการ! ครม. เห็นชอบจ่ายส่วนต่าง ‘ประกันราคายางพารา’ โอนเงินทันที 11 ธ.ค.

ทางการ! วันนี้ (8 ธ.ค.) ครม. เห็นชอบจ่ายส่วนต่าง “ประกันราคายางพารา” ตามที่ กยท. เสนอ พร้อมโอนเงินงวดแรกทันที 11 ธ.ค. นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (8 ธ.ค. 63) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุง โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ตามที่ กยท. เสนอ คือจ่ายส่วนต่างให้ชาวสวนยางทั้งที่ถือบัตรสีเขียว (เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์) และบัตรสีชมพู (เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์) มีผลให้สามารถจ่ายเงินส่วนต่างแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้ทันที

ซึ่ง กยท. ได้ประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่าง ประกันราคายางพารา เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางงวดแรกภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 หลังจาก ครม. เห็นชอบแล้ว

ประกันราคายางพารา ครม.

การจ่ายเงิน จะจ่ายตรงผ่านบัญชี ธ.ก.ส. เจ้าของสวนยางและคนกรีดยางที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 มีคุณสมบัติครบถ้วน คือขึ้นทะเบียนก่อน 12 สิงหาคม 2562

ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 แต่ไม่เกิน 15 พฤษภาคม 2563 กยท. ได้ตรวจสอบและส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนต่าง ประกันรายได้ ตามโครงการฯ ให้กับ ธ.ก.ส. แล้ว เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในรอบถัดไป

“สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,834,087 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กยท. จำนวน 1,142,294 ราย เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งพื้นที่ปลูกกับ กยท. จำนวน 419,060 ราย และคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 272,733 ราย” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

การจ่ายเงินส่วนต่างโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 งวดแรกประจำเดือนตุลาคม 2563 จะใช้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงย้อนหลัง 60 วัน คือตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2563

  • ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย อยู่ที่ 62.62 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ได้รับชดเชยส่วนต่าง
  • ราคาน้ำยางสด อยู่ที่ 52.86 บาทต่อกิโลกรัม ชดเชย 4.14 บาทต่อกิโลกรัม
  • ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.09 บาทต่อกิโลกรัม ชดเชย 3.19 บาทต่อกิโลกรัม

ตัวเลขการจ่ายเงินงวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางงวดแรกจำนวน 968,468 ราย คิดเป็นพื้นที่ 10,154,813.613 ไร่ จำนวนเงิน 1,249.672 ล้านบาท และตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จะใช้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงย้อนหลัง 30 วัน และจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 6 งวดตามโครงการ

วิธีเช็คสิทธิ์ “ประกันรายได้” ชาวสวนยาง

ชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรได้ง่ายๆ ดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ www.rubber.co.th คลิกที่นี่
  • คลิกเลือกประเภท “บุคคลธรรมดา”

 ประกันรายได้ยางพารา

  • คลิกเลือกโครงการ “ตรวจสอบ ประกันรายได้ ระยะที่ 2”
  • กรอกหมายเลขบัตประชาชน 13 หลัก
  • กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 ประกันรายได้ยางพารา

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่, กยท.จังหวัด และ กยท. สาขา ทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team