ดูหนังออนไลน์
Business

แจกจริง อะไรจริง! เงิน 3000 บาทช่วย ‘ยางพารา’ ภาคใต้ถูกน้ำท่วม

เช็คแล้ว! แจกจริง อะไรจริง เงิน 3000 บาทช่วย “ยางพารา” ภาคใต้ถูก น้ำท่วม อย่าลืมเช็คเงื่อนไข 

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐแจกเงิน 3000 บาท ช่วยเกษตรกรชาวสวน ยางพารา ภาคใต้ที่โดน น้ำท่วม นั้น

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น “เป็นข้อมูลจริง”

โดย กยท. กำลังเร่งสำรวจสวนยางที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือกรณี สวนยาง ประสบอุทกภัยผ่านกองทุนพัฒนายางพารา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

สวนยางที่ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายจนเสียสภาพสวน หรือได้รับความเสียหายในคราวเดียวกันไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท

ส่วนกรณีสวนปลูกแทนที่ประสบอุทกภัยซึ่งหากพบว่า เสียสภาพสวน จะให้ระงับการปลูกแทน โดยไม่เรียกเงินคืนในส่วนที่เสียหาย จากนั้นจึงอนุมัติให้การปลูกแทนใหม่ แต่ต้องไม่เกินเนื้อที่ที่ระงับการปลูกแทน

ยางพารา น้ำท่วม

กรณีไม่เสียสภาพสวน ต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น (พืชหลัก) อายุไม่เกิน 2 ปีครึ่ง ได้รับความเสียหายหนัก ไม่สามารถค้ำยันได้ ต้องปลูกซ่อมเท่านั้น กยท. จะช่วยเหลือเป็นเงินค่าปลูกซ่อมครั้งเดียว อัตราต้นละ 45 บาท

ส่วนต้นยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่เสียหายเอนล้ม แต่สามารถตัดแต่งและค้ำยันให้ตรงได้ กยท. จะช่วยเหลือค่าค้ำยันครั้งเดียว โดยต้นยางที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี อัตราต้นละ 35 บาท และต้นยางฯ อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป อัตราต้นละ 110 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรชาว สวนยาง สามารถติดตามข่าวสารเรื่องนี้ได้จาก กยท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือโทร. 02 4332222

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team