ดูหนังออนไลน์
General

ถึงเวลา ‘ต่อภาษีรถ’ ปี 64 ชำระผ่านออนไลน์ รอรับเอกสารที่บ้านได้เลย

ต่อภาษีรถปี 64 กรมการขนส่งทางบก ชวนรถยนต์ไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 5 ปี จ่ายภาษีรถผ่านระบบออนไลน์ รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ได้เลย

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถ และผู้ที่ต้องการ ชำระภาษีรถ ประจำปี สามารถเลือกใช้บริการ ต่อภาษีรถปี 64 ได้หลากหลายช่องทาง

ต่อภาษีรถปี 64

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้ สามารถใช้บริการช่องทาง ชำระภาษีรถ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกช่องทาง ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet สำหรับรถที่ไม่ต้องตรวจสภาพ ดังต่อไปนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี
 • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่ได้เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก
 • รถที่ไม่มีภาษีค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน
 • ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้

การชำระภาษีรถ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็สามารถ ชำระภาษีรถ ประจำปีได้ โดยเมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

ส่วนรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพ ก่อนชำระภาษีประจำปี กรมการขนส่งทางบก มีช่องทางให้บริการรองรับที่หลากหลายเช่นกัน อาทิเช่น

 • บริการชำระภาษี โดยไม่ต้องลงจากรถ หรือบริการเลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax)
 • การรับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ภายใต้โครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • ธนาคารพาณิชย์ ที่ร่วมโครงการกับ กรมการขนส่งทางบก
 • สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ แนะนำให้ ชำระภาษีรถ ประจำปีล่วงหน้า 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุภาษี

สำหรับสถิติการให้บริการ ชำระภาษีรถ ประจำปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2563 มีผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 458,923 คัน แบ่งเป็น

 • การใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มากที่สุด จำนวน 330,797 คัน
 • การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 65,103 คัน
 • ชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 29,242 คัน
 • ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ จำนวน 20,484 คัน
 • ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จำนวน 3,756 คัน
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 7,777 คัน
 • ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 782 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 395 คัน
 • ตู้รับ ชำระภาษีรถ ประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 351 คัน
 • บริการ ชำระภาษีรถ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 221 คัน
 • ผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 15 คัน

การต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้านั้น สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน หรือ 90 วันก่อนที่ภาษีรถยนต์ จะหมดอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายและขั้นตอนเหมือนการต่อภาษีตามปกติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team