ดูหนังออนไลน์
General

ห่วงกลุ่มเปราะบาง พิษน้ำท่วมใต้ พม.ส่งทีม One Home ช่วยด่วน

พม. ห่วงใยกลุ่มเปราะบาง เดือดร้อนจากน้ำท่วมภาคใต้ สั่งการ ทีม พม. One Home ลงพื้นที่ช่วยเหลือด่วน

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้มีความรุนแรง ทำให้ประชาชนจำนวนมาก ในพื้นที่หลายจังหวัด ได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวง พม. มีความห่วงใยทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก และได้มีการประชุมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับผู้บริหารกระทรวง พม. และประชุมทางไกล Video Conference กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (พมจ.นครศรีธรรมราช) เพื่อเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามภารกิจกระทรวง พม.

พร้อมทั้งสั่งการให้ พมจ.นครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับทีม พม. One Home เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษในด้านต่างๆ อาทิ การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำหรับผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียชีวิต การจัดทีมนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา เข้าไปให้คำปรึกษา และฟื้นฟูสภาพจิตใจ เพื่อลดผลกระทบทางด้านจิตใจ รวมทั้งการซ่อมแซม บ้านของคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น

สำหรับการช่วยเหลือระยะยาว ผู้ได้รับผลกระทบที่อาจจะไม่มีรายได้ เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะการทำเกษตร กระทรวง พม. ได้เตรียมการฝึกอาชีพระยะสั้นหลายหลักสูตร เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

อีกทั้ง หลังน้ำลด จะต้องมีการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะขอความร่วมมือจาก อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้ เพื่อฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพที่ดีเหมือนเดิม

และที่สำคัญ ตนได้สั่งการให้ พมจ. บูรณาการร่วมกับทีม พม. One Home จังหวัด ลงพื้นที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT