ดูหนังออนไลน์
Business

ข้าวราคาตก อย่ารีบขาย ธ.ก.ส. จัดให้ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

ธ.ก.ส. ลุยปล่อยสินเชื่อ ชะลอการขายข้าวเปลือก ช่วงข้าวราคาตก ให้ชาวนามีเงินทุนหมุนเวียน รักษาระดับราคา พร้อมสินเชื่อเพิ่มมูลค่าข้าว

เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์ข่าวดี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำโครงการช่วยเหลือชาวนาเพิ่มเติม เพื่อให้ชาวนาชะลอการขายข้าว ในช่วงข้าวราคาตก และมีเงินทุนหมุนเวียน โดยระบุว่า

ช่วยชาวนา

“ชาวนาเฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว

ยินดีกับพี่น้องชาวนาอีกครั้ง หลังรัฐบาล ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว และลดต้นทุนการผลิต ไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดได้ให้ ธ.ก.ส.ทำโครงการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน 2 โครงการ คือ

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64

• ชาวนามีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาตกต่ำ

• จ่ายสินเชื่อ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก ณ ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2

• ชาวนากู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

• สหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท

• กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท

• วิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท

• ทุกภาคเริ่มตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนภาคใต้เริ่มเดือน มีนาคม – 31 กรกฏาคม 2564

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64

• สถาบันเกษตรกร มีเงินทุนหมุนเวียน รับซื้อข้าวจากชาวนา มาเก็บรักษา เพื่อรอขายหรือแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

• วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

• ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT