ดูหนังออนไลน์
General

ลุ้นระทึก อ่านคำวินิจฉัย บ้านพักทหาร ผ่านช่องยูทูป ‘สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ’

ตุลาการศาล รธน. เริ่มประชุม นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ คดีนายกฯ บ้านพักทหาร ลุ้นอ่านคำวินิจฉัยได้ที่ ช่องยูทูป “สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ”

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมเพื่อนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ คั้งแต่เวลา 10.00 น. วันนี้ กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5)และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5)ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184วรรคหนึ่ง (3)หรือไม่แล้ว

จากนั้น คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15.00 น. โดยการอ่านคำวินิจฉัยครั้งนี้ ศาลมีคำสั่งกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดี เพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัย

ส่วนประชาชนทั่วไป สามารถรับชมการถ่ายทอดสด การอ่านคำวินิจฉัย ผ่านยูทูปชาแนลชื่อ “สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ”

นอกจากนี้ โดยรอบที่ทำการศาล ยังได้วางระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป รวมถึงมีการกันพื้นที่อย่างชัดเจน สำหรับผู้สื่อข่าว พร้อมติดประกาศ ห้ามชุมนุมใกล้ศาลระยะ 50 เมตร เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลและเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT