ดูหนังออนไลน์
Business

งวดแรกมาแล้ว! ‘ประกันราคามันสำปะหลัง’ เริ่มจ่ายวันนี้ รับสูงสุด 2.6 หมื่นบาท

งวดแรกมาแล้ว! “ประกันราคามันสำปะหลัง” เริ่มจ่ายวันนี้ 1 ธ.ค. 63 เกษตรกรเฮ! รับเงินส่วนต่างสูงสุด 2.6 หมื่นบาทต่อครัวเรือน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้เดินหน้า โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่ 2 วงเงินงบประมาณ 9,788 ล้านบาท

ประกันราคามันสำปะหลัง 465

ในครั้งนี้จะมีเกษตรกรมันสำปะหลังได้รับประโยชน์ทั้งหมด 5.24 แสนครัวเรือน ช่วงแจ้งเพาะปลูกคือ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 โดย ประกันราคามันสำปะหลัง ที่ราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตันหรือคิดเป็น 100,000 กิโลกรัม

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 1 ซึ่งเป็นงวดแรกของโครงการ ประกันรายได้ มันสำปะหลังปี 2

ในงวดแรกจะชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ในราคากิโลกรัม ละ 0.26 บาท ซึ่งเป็นส่วนต่างจากราคาเป้าหมายที่กำหนดประกันรายได้ไว้ที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.24 บาท จึงมีส่วนต่าง 26 สตางค์นั่นเอง

ประกันราคามันสำปะหลัง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างรัฐบาลจะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน โดยจะจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 ธันวคม 2563 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

เกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง และการคำนวณผลผลิตที่จะได้รับการชดเชย จะใช้เกณฑ์ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560/61 ปี 2561/62 และปี 2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้เท่ากับ 3,419 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อคูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้แต่การจ่าย ประกันรายได้ ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

“ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงขณะนี้ 2.24 บาทต่อกิโลกรัม แต่รัฐบาลประกันรายได้ไว้ที่ราคาเป้าหมาย 2.50 บาทต่อกิโลกรัมทำให้ต้องชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกร 0.26 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาล ประกันรายได้ ไว้ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน หรือ 100,000 กิโลกรัม ดังนั้นเกษตรกรมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวขอบนี้คือเกษตรกรที่ระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน 1 ธันวาคม 2563 โดยจะจ่ายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ จะได้รับสิทธิ์ชดเชยสูงสุด 26,000 บาท หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดหรือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน” นางมัลลิกา กล่าว

สำหรับนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงนโยบายนี้รัฐสภาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมานับจากการร่วมรัฐบาล

ไฟเขียวเพิ่ม “ประกันรายได้ ข้าว”  2.8 หมื่นล้าน

เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมีมติเห็นชอบ ปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จากที่ ครม. ได้อนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 18,096.06 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711.29 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท

โดยจะนำเสนอ มติ นบข. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งมอบหมาย ธ.ก.ส. และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และงบประมาณให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปริมาณผลผลิต ประมาณการวงเงินที่ใช้ เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังขอให้มีการติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าว โดยขอให้ทุกหน่วยงานต้องรายงานต่อที่ประชุมทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่การประชุมนัดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team