ดูหนังออนไลน์
Economics

‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ วันนี้พุ่งไปรูดซื้อสินค้าเลย มีวงเงินสูงสุด 800 บาท

ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งในเดือนนี้ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับของขวัญจาก “ซานต้าตู่” ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ทั้งหมด 7 รายการ

ประเดิมตั้งแต่วันนี้ 1 ธันวาคม 2563 ที่จะมีความช่วยเหลือโอนเข้าบัตรฯ ทั้งหมด 4 รายการ โดยเฉพาะวงเงินรูดซื้อสินค้าสูงสุดถึง 800 บาท

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ของขวัญ “บัตรคนจน” 1 ธันวาคม 2563

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเดิมวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รับสิทธิประโยชน์จุกๆ 4 รายการ โดยเฉพาะสิทธิในการรูดซื้อสินค้าจำเป็นที่มีวงเงินในบัตรฯ สูงสุดถึง 800 บาท

สำหรับสิทธิประโยชน์ทั้ง 4 รายการที่โอนเข้าบัตรฯ ในวันนี้มีอะไรบ้าง ไปตรวจสอบพร้อมกันเลย

1.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ใน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เท่ากับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าในบัตรฯ เดือนธันวาคม 2563 สูงสุดดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท จากปกติ 300 บาท รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท จากปกติ 200 บาท รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

3.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

อย่างไรก็ตามของขวัญจาก “ซานต้าตู่” รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่หมดลงแค่นี้ เพราะแว่วๆ ว่า รัฐบาลกำลังจะพิจารณาขยายมาตรการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าฯ จำนวน 500 บาท ออกไปถึงต้นปี 2564 รวมถึงอาจมีการเพิ่มความช่วยเหลืออื่นๆ ในบัตรฯ อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน บัตรคนจน คงรอไปก่อน เพราะการลงทะเบียนได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงต้นปี 2564 แทน ซึ่ง The Bangkok Insight จะติดตามความคืบหน้าและรายการให้ทราบเป็นระยะๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team