ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ ตั้งแง่ไม่จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานร้อง ‘บิ๊กตู่’ ช่วยด้วย!

พนักงานกว่าพันคนเดือดร้อนหนัก! ลาออก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หวังเงินก้อนยามเดือนร้อน แต่ “การบินไทย” ตั้งเงื่อนไขไม่จ่ายสมทบ สหภาพฯ ยื่น “บิ๊กตู่” ช่วยสะสาง

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (30 พ.ย. 63) ตัวแทนสหภาพฯ และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ราว 30 คนได้เดินทางไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือถึง พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การบินไทย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในการเดินทางมายื่นหนังสือในครั้งนี้ เกิดจากพนักงานการบินไทยได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากหลัง การบินไทย เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ พนักงานส่วนใหญ่ถูกปรับลดเงินเดือนและต้องหยุดงาน ทำให้มีรายได้ลดลง ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิม ทำให้มีพนักงานหลายคนเริ่มทยอยขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เพราะต้องการนำเงินก้อนที่สะสมไว้ออกมาใช้ในยามจำเป็น

โดยล่าสุดมีพนักงานขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกว่า 1,000 รายแล้ว และยังเหลือพนักงานที่ยังไม่ได้ลาออก ราว 1.5 หมื่นราย

แต่ทางการบินไทยยืนยันว่า จะไม่จ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างให้กับพนักงานที่ลาออกจากกองทุนฯ โดยอ้างข้อบังคับกองทุนฯ ของบริษัทที่กำหนดว่าจะจ่ายสมทบเงินให้ เฉพาะกรณีที่ลาออกจากกองทุนฯ และลาออกจากการเป็นพนักงานด้วยเท่านั้น ซึ่งสหภาพฯ เห็นว่าเป็นข้อบังคับที่ขัดกับกฎหมายกองทุนและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การบินไทย

สหภาพฯ  จึงขอให้นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กลต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุน ใช้อำนาจในการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทการบินไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2545 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2550 ในมาตรา 9 (8) และให้สอดคล้องกับประกาศ กลต. เพื่อเกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกกองทุนที่ได้มีการขอลาออกจากสมาชิกกองทุน โดยที่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท

“ขณะนี้พนักงานที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กว่า 1,000 คนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เหมือนเป็นการซ้ำเติม เพราะทุกคนเสียสิทธิในการรับเงินสมทบในส่วนของนายจ้างที่บริษัทการบินไทยต้องสมทบให้รวมกว่าหลายร้อยล้านบาท เนื่องจากการบินไทยไม่ยอมจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างให้คนที่ลาออก โดยอ้างข้อบังคับกองทุนของบริษัทที่กำหนดว่าจะจ่ายสมทบเงินให้ เฉพาะกรณีที่ลาออกจากกองทุนและลาออกจากการเป็นพนักงานด้วยเท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าเป็นข้อบังคับที่ขัดกับ กฎหมายกองทุนและประกาศ กลต. จึงขอให้มีการแก้ไขโดยด่วน” นายนเรศกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team