ดูหนังออนไลน์
Business

ธปท.ร่วมกระทรวงยุติธรรม ใช้กลไก ‘ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท’ แก้ปัญหาหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ลงนามข้อตกลงร่วมมือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส่งเสริมเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (MOU) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดย MOU ฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผ่านการพัฒนาศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ย ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญทางด้านการเงินเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมให้เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นช่องทางแก้ไขปัญหาหนี้

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน มีความเป็นธรรมมากขึ้น โดยไม่ต้องฟ้องคดีที่ศาล มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ชั้นศาล ช่วยลดค่าเสียโอกาสและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight