ดูหนังออนไลน์
Business

ความเชื่อมั่นธุรกิจเดือนต.ค. ร่วงครั้งแรกรอบ 5 เดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ในเดือนต.ค. 2563 ปรับลดลงครั้งแรกจากท่ีปรับดีขึ้น 5 เดือนติดต่อกัน จากความเช่ือมั่นของ ผู้ประกอบการท้ังในภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิต

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเดือนต.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคการผลิตลดลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 อีกครั้ง หลังจากท่ีปรับสูงกว่าระดับ 50 เป็นครั้งแรกในเดือนก่อนนับต้ังแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19  และดัชนีความเช่ือมั่นในภาคท่ีมิใช่การผลิตปรับลดลงจากเดือนก่อนเช่นกัน

ด้านดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับลดลงเล็กน้อยตามความเชื่อมั่นในภาคการผลิต โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ และธุรกิจผลิตเหล็ก ขณะที่ดัชนีความเช่ือมั่นในภาคที่มิใช่การผลิตทรงตัวจากเดือนก่อน 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ ‘กรุงเทพฯ-ปริมณฑล’ อยู่ระดับต่ำสุดของประเทศ

ความเชื่อมั่นธุรกิจยังย่ำแย่ ขยับขึ้นเดือนที่ 5 แต่ต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด-19

‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำใช้เวทีลุ่มน้ำโขงสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team